Subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ voor zon op dak en waterbassin uitgebreid

De bestaande subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ voor de aanleg van zonnepanelen is door de provincie uitgebreid met €500.000,-. In totaal heeft provincie Zuid-Holland nu €3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan het vergroten van duurzame energieopwekking en een efficiënter gebruik van beschikbare ruimte.

 

De subsidieregeling biedt tot eind 2024 financiële ondersteuning voor diverse projecten. De focus ligt op het combineren van zonnepanelen met nieuw te bouwen constructies op parkeerterreinen, waterbassins, het versterken van daken voor zonnepanelen, asbestverwijdering en de aanschaf van lichtgewicht zonnepanelen voor grote daken die niet geschikt zijn om conventionele zonnepanelen te kunnen dragen en het ter beschikking stellen van daken aan energiecoöperaties.

Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagformulieren vindt u hier.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024