Succesvolle bijeenkomst glastuinbouwjongeren West-Brabant over energie

Het BAJK, Glastuinbouw Nederland en ZLTO organiseerden eind maart een bijeenkomst in Zevenbergen bij Greenbrothers. Achttien jonge ondernemers hoorden van energiemanager Ronald-Jan Post welke stappen het bedrijf van auberginetelers Frank en Ben Groenewegen de laatste jaren heeft gezet in de energievoorziening.

De uitleg over de ondiepe geothermische bron kon hierbij rekenen op veel interesse van de toehoorders. Na een korte rondleiding over het bedrijf gaf Robert Solleveld (themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland) over Het Nieuwe Telen. De levendige discussie die werd gevoerd toonde aan dat de jonge generatie glastuinders écht open staat voor veranderingen die noodzakelijk zijn voor een gezonde toekomst van hun bedrijven.

In de loop van het jaar zullen door en voor de glastuinbouwjongeren in West-Brabant meer bijeenkomsten worden georganiseerd.

Kas als Energiebron

Frits van Dijkman

Glastuinbouw Nederland - © 2024