Succesvolle telersbijeenkomst Spuittechnieken & Precisie Gewasbescherming

Op woensdagmiddag 28 februari bezochten 80 telers het World Horti Center voor de bijeenkomst ‘Spuittechnieken en Precisie Gewasbescherming’. Centraal stond het optimaal gebruik van spuitapparatuur met maximale effectiviteit en minimale milieulast. De middag werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Vertify in het kader van het pilotproject Precisie Gewasbescherming, onderdeel van het Praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk. Telers zien het belang van het juist toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en de inzet van biologische bestrijders. De bijeenkomst was binnen een week volgeboekt.

Plenaire gedeelte
Kyra Broeders (Glastuinbouw Nederland) gaf inzicht in het nationale en Europese beleid op het gebied van gewasbescherming en het wegvallen van middelen, een actueel thema! Vervolgens gaf Liesbeth Nijs (Glastuinbouw Nederland) uitleg over de Pilot Precisie Gewasbescherming. Dit project wordt mede gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas. Met het gebruik van groene middelen wordt een optimale spuittechniek steeds belangrijker. Het draait meer om contactwerking, waardoor elke bespuiting op ‘op maat’ moet zijn. Sergio Harinck (Vertify) sloot af met een toelichting over de steekproeven plantgezondheid, die afgelopen seizoen zijn gehouden in uitgangsmateriaal.

Workshops
In de workshops werden door experts onderwerpen behandeld zoals optimaal gebruik van hulpstoffen, nieuwe scout technieken met geautomatiseerde monitoring van plagen, verdeling van natuurlijke vijanden, digitaal waarnemen van ziekten en plagen en optimalisatie van spuittechnieken. Tevens werden er demonstraties gegeven over spuittoepassingen in een afgesloten spuitsysteem en verbetering van spuittechniek met een kleinere dophoek en dopafstand op de spuitmast.

De bijeenkomst kon ook meetellen als dagdeel voor verlenging van spuitlicentie, hier maakte een groot deel van de deelnemers gebruik van. Al met al was het een geslaagde middag die werd afgesloten met een netwerkborrel.

Liesbeth Nijs

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024