Teeltverbetering en energiebesparing door toepassing HNT

Al meer dan 400 telers en teeltmanagers hebben de basiscursus Het Nieuwe Telen (HNT) gevolgd, waarbij teeltverbetering en energiebesparing door toepassing van HNT centraal staat. 29 november (Rilland) en 12 januari (Horst) vinden weer twee kantinebijeenkomsten plaats voor groentetelers om kennis te maken met HNT.

Peter Geelen van Plant Monitoring.NL vertelt tijdens de bijeenkomst wat bereikt kan worden met HNT, zonder (grote) investeringen te plegen. De maatregelen zijn toegespitst op het toepassen van natuurkundige principes en kennis uit de plantfysiologie. Dit leidt tot een andere kijk op telen en klimaat regelen. Bijvoorbeeld ventileren boven gesloten scherm om vochtafvoer te verbeteren, anders om gaan  met ventilatie via luw- of windzijde en meer nadruk op een lage plantbelasting en optimaliseren van de licht/temperatuur verhouding. Hoe en waarom deze maatregelen goed werken wordt toegelicht tijdens de bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 29 november van 15.00 tot 16.30 uur bij Lans Zeeland: Bathpolderdwarsweg 1, 4411 TH  Rilland
  • Donderdag 12 januari van 15.00 tot 16.30 uur bij Litjens Paprika BV: Kempweg 16, 6964 NE  Horst

De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk maar aanmelden vooraf is verplicht.

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024