Terugkijken: webinar Beschikbaarheid van gietwater

Donderdag 17 juni2021 vond weer een webinar Water van Glastuinbouw Nederland plaats. Dit webinar stond in het teken van de beschikbaarheid van goed gietwater voor de glastuinbouw. Binnen diverse projecten is de sector samen met kennisinstellingen en overheidspartijen bezig om alternatieve gietwaterbronnen te onderzoeken. In dit webinar worden de dxeelnemers bijgepraat over deze zoektocht naar duurzame gietwaterbronnen.

Tijdens het webinar, dat werd geleid door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland) kwamen twee gastsprekers aan het woord:

  • Bart Scholten (Agrimaco) over een toekomstplan voor de gietwatervoorziening binnen het Westland. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. Tevens besteedt hij aandacht aan de kennishiaten die er nog zijn bij de verschillende alternatieven.
  • Jim van Ruijven (WUR) over de potentiële aanvullende bronnen voor gietwater. Is het ook mogelijk om op het bedrijf maatregelen te nemen om, zonder verlies aan productie, het (aanvullende) waterverbruik te verlagen. In zijn presentatie gaat Jim in op het effect van verschillende methoden op de watervraag.

Het webinar en de presentaties zijn hier terug te kijken.

Glastuinbouw Waterproof

Roger Abbenhuijs

Vacature: Netwerkcoördinator (1,0 fte)

Streef je ernaar om zaken in samenhang te regelen en te komen tot een evenwicht in je netwerk? Raak jij geïnspireerd door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en…

Glastuinbouw Nederland - © 2023