Tevredenheid over maatregelenpakket, maar nog steeds tuinbouwbedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de tuinbouw door de coronacrisis helpen. “Daar zijn we tevreden over. Tegelijkertijd zien we dat een belangrijke groep bedrijven helaas nog steeds tussen wal en schip valt”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Om omzetverlies in de komende periode te beperken, roept de crisisorganisatie het kabinet op alles in het werk te stellen om het internationaal transport doorgang te laten vinden. Namens Glastuinbouw Nederland heeft directeur Ruud Paauwe zitting in de Regiegroep.

Het kabinet geeft gehoor aan de wensen van het bedrijfsleven, met de verruiming van de NOW-regeling (subsidie loonkosten gaat van 80% naar 85%) en van de TVL-regeling (subsidie van 50-70% naar 85%, plafond tegemoetkoming van 90.000 naar 330.000 per kwartaal voor middelgrote bedrijven tot 250 werknemers). De crisisorganisatie prijst het kabinet dat ze het hogere plafond ook voor tuinbouwbedrijven mogelijk maakt, door gebruik van een ander staatssteunkader.

Kanttekeningen
Naast het overwegend positieve oordeel over het nieuwe steunmaatregelenpakket, plaatst de crisisorganisatie enkele zeer kritische kanttekeningen. Telers en handelsbedrijven die vers product leveren aan de horeca en de foodservice leden in de tweede lockdownperiode vele miljoenen schade. Die zijn met de nieuwe aanpassingen niet geholpen. Ze kunnen ook niets met de verwijzing van het kabinet naar ‘ketenpartners’ en banken. Bond: “Horeca zit dicht en zelf in problemen en banken geven niet altijd thuis. Banken verwijzen naar het zogeheten ‘zorgvuldigheidsprincipe’ - ook bekend als de bankierseed - in de strenge regels voor (her)financiering. We blijven hameren op oplossingen in de crisistijd voor deze groep in de kern gezonde bedrijven die bijzonder zwaar gedupeerd zijn door de coronamaatregelen.” Ook biedt het kabinet geen extra ruimte voor de grote schade die deze bedrijven leden door de lockdown van de horeca over het vierde kwartaal in 2020.

Onbenut deel gereserveerd budget
Bond wijst op het vorig jaar gereserveerde bedrag van 600 miljoen euro voor de specifieke steunmaatregel voor de tuinbouw. “Een fors deel ervan bleef onbenut. Daar is genoemde groep van ruim 15 bedrijven mee te helpen. Dat geldt ook voor de groep van circa tien tuinbouwbedrijven die in 2020 startten. Het kabinet kondigt voor starters een steunregeling aan voor het eerste half jaar van 2021, maar ze leden in 2020 ook al schade.”

Klik hier voor het complete persbericht van de Regiegroep op de website van Greenports-Nederland.

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2024