Tien uitdagingen van Multifunctionele Landbouw, inclusief glastuinbouw

Multifunctionele Landbouw (MFL) wordt genoemd als een van de vijf transitiepaden in de visie van LTO Nederland. Het wordt tevens gezien als ontwikkelrichting voor agrarische ondernemers door het ministerie van LNV. Echter, groei gaat niet vanzelf. De Vakgroep MFL brengt haar 'position paper' actief onder de aandacht bij politiek en ministerie om het mogelijk te maken hier gezamenlijk stappen op te zetten.

De Vakgroep Multifunctionele Landbouw (MFL) van LTO Nederland deelt in haar position paper de tien uitdagingen van de Multifunctionele Landbouw.

Leefbaarheid en werkgelegenheid
Op veel agrarische bedrijven worden niet alleen dieren gehouden of gewassen geteeld, maar pakken agrariërs ook andere activiteiten op. Ze zien nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf te versterken door de agrarische productie te combineren met de levering van maatschappelijke producten en diensten. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter en vandaar ook de term Multifunctionele Landbouw (MFL).
Steeds meer boeren en tuinders combineren agrarische productie met activiteiten als zorglandbouw, dag of verblijfsrecreatie, boerderij-educatie, kinderopvang, boerderijverkoop en/of natuurbeheer. De multifunctionele landbouw levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van en werkgelegenheid op het platteland. Zowel de plattelandsbewoners als de klanten, cliënten en consumenten profiteren van het MFL-aanbod. Het versterkt de band tussen boer en burger, en tussen stad en platteland. Dit komt ten goede aan het draagvlak voor de gehele agrarische sector.

Omzetstijging 15%
Multifunctionele landbouwbedrijven zijn populair. Circa 30% van de Nederlandse boeren en tuinders combineert agrarische activiteiten met multifunctionele activiteiten als zorglandbouw, agrarische kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer en/of plattelandstoerisme. Tussen 2018 en 2020 is de omzet, ondanks de coronapandemie, met maar liefst 15% gestegen naar ruim 1 miljard euro.
Niet alleen de MFL-sector groeit, ook de vraag naar producten en diensten uit de multifunctionele landbouw neemt toe. De totale omzetpotentie van MFL wordt geschat op 2 miljard euro.

Samen stappen zetten
Ondernemers zien kansen in MFL, maar nieuwe ideeën brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het position paper geeft deze tien belangrijkste uitdagingen weer in de ontwikkeling van MFL-activiteiten. Dit zijn onder andere uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, wet- en regelgeving en bekendheid van de potentie van MFL. De Vakgroep MFL, ondersteund door de brancheorganisaties Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK), Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), Coöperatie De Landwinkel, BoerderijEducatie Nederland (BEN) en VeKaBo/In het Groen, brengt dit actief onder de aandacht bij politiek en ministerie om het mogelijk te maken hier gezamenlijk stappen op te zetten.

Glastuinbouw Nederland - © 2024