Tijdelijke vrijstelling Verimark voor komkommer en augurken

Het Ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark in de bedekte substraatteelt van komkommer en augurk voor de beheersing van bladluizen (vector van Cucurbit aphid-borne yellows virus; CABYV). De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland.

“Goed nieuws dat Verimark wordt vrijgesteld voor de Nederlandse komkommer en augurkenteelt. Wel wil ik benadrukken dat alle alternatieven om te komen tot een oplossing voor Cabyv noodzakelijk zijn, liefst dus ook zo snel mogelijk een reguliere toelating Verimark en een resistent ras”, zegt Corné Stouten, komkommerteler en lid van het ondernemersnetwerk Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland
De vrijstelling is afgegeven omdat de beheersing van bladluizen (vector van CABYV) in de bedekte substraatteelt van komkommer en augurk onvoldoende kan worden beheerst. Het op dit moment beschikbare pakket aan maatregelen en middelen is  niet afdoende. Het aangevraagde middel draagt bij aan de instandhouding van geïntegreerde gewasbescherming.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Deze vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking op 15 mei 2022 en vervalt op 11 september 2022. Uiteraard is de vrijstelling slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Reguliere toelating
Glastuinbouw Nederland onderschrijft de wens dat zo spoedig als mogelijk een reguliere toelating voor het middel van Verimark wordt gerealiseerd. Dit om herhalingsverzoeken van vrijstellingen in vruchtgroententeelten te kunnen voorkomen.

Klik hier voor de vermelding in de Staatscourant, of kijk bij de downloads.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024