Tijdelijke vrijstelling Verimark voor tomatenteelt

Het Ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg (Bemisia). De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland.

“Belangrijk dat Verimark nu wordt vrijgesteld voor alle tomatentelers. De noodzaak dat Verimark een echte toelating krijgt en jaarrond inzetbaar is voor de tomaatteelt, wil ik wel benadrukken”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat.

Knelpunt tabakswittevlieg
De vrijstelling is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Hiervoor is het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen momenteel niet afdoende. Naast de directe schade die tabakswittevlieg geeft in de tomatenteelt is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus, ofwel ToCV is een van de virussen die door Bemisia kan worden verspreid. Mede door inzet van de sector middels een ketenbreed sectorplan is het probleem sterk verminderd.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is 17 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking op 18 februari en geldt voor 120 dagen.

De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024