Tijdelijke vrijstelling Verimark voor tomatenteelt

Het Ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg (Bemisia).

De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland. “Belangrijk dat Verimark nu wordt vrijgesteld voor alle tomatentelers. De noodzaak dat Verimark een echte toelating krijgt en jaarrond inzetbaar is voor de tomaatteelt, wil ik wel benadrukken”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat.

Knelpunt tabakswittevlieg
De vrijstelling is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Hiervoor is momenteel het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen niet afdoende. Naast de directe schade die tabakswittevlieg geeft in de tomatenteelt, is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus, ofwel ToCV is een van de virussen die door Bemisia kan worden verspreid. Mede door de inzet van de sector, middels een ketenbreed sectorplan, is het probleem sterk verminderd.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is vrijdag 4 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Deze vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking op 15 februari en vervalt op 14 juni 2022. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Glastuinbouw Nederland heeft een herhaald vrijstellingsverzoek ingediend om het middel, ook indien er nog geen reguliere toelating beschikbaar is, voor de Nederlandse tomatenteler ook inzetbaar te krijgen vanaf 15 juli 2022 voor een periode van 120 dagen.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024