Toelating van Sonata komt te vervallen

Al jaren voert Bayer Crop Science het product Sonata in haar productportefeuille. Dit biologische fungicide is gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808. Dit middel staat bekend om de specifieke werking tegen meeldauw in diverse tuinbouwgewassen waaronder bloemisterijgewassen en vruchtgroenten. Bayer Crop Science heeft besloten geen hernieuwingsaanvraag in te dienen voor de actieve stof Bacillus pumilus.

De product herregistratie zal daarom ook niet plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat de toelating van Sonata op termijn eindigt. 

Respijttermijnen
Het Ctgb heeft de respijttermijnen vastgesteld en inmiddels op haar internetsite gepubliceerd:

  • Expiratiedatum: 31 augustus 2023
  • Aflevertermijn: 29 februari 2024
  • Opgebruiktermijn: 28 februari 2025

Sonata werd vanaf 2022 niet meer geleverd door Bayer Crop Science. 

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024