Toelating Verimark goed nieuws voor telers vruchtgroenten en aardbeien onder glas

Het Ctgb heeft in de collegevergadering van 24 augustus een uitbreiding van de toelating van het middel Verimark toegekend. Doordat nu een reguliere toelating is afgegeven, is ook een goed einde gekomen aan alle inspanningen die zijn gedaan op het vrijstellingendossier van onder meer de gewasgroepen tomaat, komkommer & augurk én paprika.

“Ik ben heel blij voor de gewasgroep tomaat dat de reguliere toelating voor Verimark er eindelijk is. Wel hoop ik dat iedereen er zorgvuldig mee om blijft gaan. Zodat het middel  lang effectief kan worden ingezet tegen de knelpunten witte vlieg en bemisia”, aldus Vincent van der Lans, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Tomaat.
Wouter Overgaag, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Paprika, is eveneens zeer content met de toekenning. “ Ook voor de paprikatelers is het heel goed nieuws dat er een goed integreerbaar middel bij is gekomen om de biologische bestrijders zo goed mogelijk in de benen te houden en toch de plaagdruk van trips en luis beheersbaar te krijgen.”
“Hier hebben de komkommertelers lang op gewacht”, stelt Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer van Glastuinbouw Nederland. “Dat dit nu werkelijkheid is geworden is supergoed nieuws.”

Snel inzetbaar
Nadat het Ctgb een toelating heeft afgegeven, duurt het nog enige tijd voordat dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd, Pas dan kan het middel daadwerkelijk worden ingezet volgens het nieuwe etiket. Glastuinbouw Nederland hoopt dat deze administratieve fase ook spoedig verloopt. Zodat naast de tomatentelers, komkommer- en augurktelers, die nu een vrijstelling van Verimark hebben, ook de andere gewasgroepen onder meer: aardbei, aubergine en paprika het middel snel inzetbaar hebben.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024