Toolkit is prachtig hulpmiddel om mooie verhalen van de glastuinbouw te vertellen

Het is een vraag die vrijwel elke glastuinbouwondernemer zich de afgelopen tijd weleens heeft gesteld: is er in de toekomst nog wel voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak om in onze kassen gezonde en mooie groenten, fruit, bloemen en planten te telen. Als er één ondernemer is die het antwoord niet afwacht, maar actief de dialoog aan gaat met allerhande gesprekspartners, dan is dat Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant wel. Momenteel wordt er in Hoek van Holland hard gewerkt aan een Experience Center, dat navolging kan krijgen bij collega-telers.

De glastuinbouw heeft een heel mooi verhaal te vertellen. Daar is iedereen binnen de sector wel van overtuigd. Maar duidelijk is ook dat die informatie onvoldoende doordringt bij politiek, pers, maatschappelijke organisaties en kritische burgers. Zelfs in het Westland, toch de bakermat van de Nederlandse glastuinbouw, lijkt de trots op de sector voor een belangrijk deel verdampt. Alleen met vereende krachten kan het tij worden gekeerd, zo meent ook chrysantenteler Wouter Duijvesteijn. Een Experience Center is daar een veelbelovend instrument voor. Hoe meer belevingskassen er worden gerealiseerd, hoe groter en breder het landelijke bereik. In de toolkit van Glastuinbouw Nederland staat de uitgebreide handleiding van SIGN om zelf ook een Tuinbouw Experience op het glastuinbouwbedrijf te realiseren.

Toolkit Gezondheid & Geluk
Maar het uitdragen van de meerwaarde van de glastuinbouw kan uiteraard ook laagdrempeliger. In de toolkit staan meerdere voorbeelden om als teeltbedrijf zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het uitnodigen van de buren, het organiseren van excursies voor schoolklassen, of het nader informeren van de eigen medewerkers. Voor elke specifieke doelgroep zijn er in de toolkit middelen beschikbaar om de boodschap duidelijk over te brengen. Ga hier naar de toolkit en download de beschikbare materialen.

Duurzame glastuinbouw
Zoals gezegd heeft Beyond Chrysant op haar locatie in Hoek van Holland inmiddels het voortouw genomen. “Het begint meer en meer te leven”, geeft Wouter Duijvesteijn aan. “Eind vorig jaar zijn in samenwerking met SIGN al mooie informatieborden gemaakt. Bij elk bord heb ik vervolgens video’s gemaakt van veertig seconden om het verhaal nader toe te lichten.” Die borden staan ter beschikking van elke teler die het verhaal van de sector aan een groep belangstellenden wil overbrengen.

Bij Beyond Chrysant wordt begin februari op diverse locaties binnen het bedrijf gewerkt aan de realisatie van het Experience Center. De ambities van het bedrijf gaan echter verder. “We willen toe naar volledig klimaatneutraal telen.”

Gedetailleerd verhaal
Het eigen Experience Center is op dit moment het meest concreet. Dat moet komend voorjaar worden opengesteld voor een breed publiek. Een publiek dat niet, zoals in een museum, vrij kan rondlopen door het centrum, langs de borden en door de kas. “Begeleiding door ervaren en kundige sectorgenoten is essentieel. Het complete verhaal moet worden verteld. Het centrum biedt daar de benodigde handvatten voor”, benadrukt Wouter.

Hij noemt het essentieel dat het complete verhaal van de glastuinbouw van de toekomst wordt uitgedragen. Daarom worden de vijf info-borden, waarop het ketenverhaal in beeld wordt gebracht, uitgebreid met panelen met meer gedetailleerde informatie. “Inmiddels hebben ongeveer twintig bedrijven en organisaties hun medewerking en steun toegezegd. Zij maken het project financieel mogelijk, maar leveren vooral ook een inhoudelijke bijdrage. Niet door een bedrijfsverhaal uit te dragen, maar door hun specifieke rol in de keten te belichten. Dan moet je denken aan onder andere verpakking, belichting, water, klimaatcomputers, bemesting en plantgezondheid.”

Diverse doelgroepen
Het aansprekende verhaal van de glastuinbouw vertellen, met de chrysantenteelt van Beyond als tastbaar voorbeeld, dat is de doelstelling van Wouter Duijvesteijn. “We richten ons op diverse uiteenlopende doelgroepen, van onderwijs en media tot politici en ondernemers uit andere sectoren. De partners kunnen het centrum uiteraard ook gebruiken om relaties, klanten en potentiële klanten te ontvangen. Ook onze eigen klanten, zowel bloemisten als exporteurs, zijn van harte welkom om het verhaal achter onze chrysanten tot in detail te zien en te horen.”

Voor het Experience Center wordt de bovenverdieping deels verbouwd tot een vergaderruimte met diverse presentatiemogelijkheden. De hal van de bovenverdieping krijgt een doorkijk naar de tweede teeltlaag. Ook de huidige kantine wordt verbouwd om de gebruiksmogelijkheden te vergroten.

Geen tijd te verliezen
Over het waarom kan Wouter Duijvesteijn kort zijn: “We moeten er als sector echt wat aan doen, willen we ook in de toekomst nog een innovatieve, florerende en maatschappelijk verantwoorde glastuinbouw hebben in ons land. Dat is zo belangrijk! Wij willen ons daar sterk voor maken en ondertussen merk ik dat deze activiteiten mij persoonlijk al erg veel energie geven. We moeten de publieke opinie zien te veranderen. Dat kan alleen door in gesprek te gaan met mensen met uiteenlopende achtergrond, belangen en standpunten. We kunnen bijvoorbeeld kritisch blijven over hoe milieuorganisaties momenteel naar ons kijken en over ons oordelen, maar dan betrek ik ze liever bij ons initiatief. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we een ijzersterk verhaal hebben. Maar ik kan het niet alleen. Dit moet navolging krijgen bij collega-telers in het land. Er is geen tijd te verliezen.”

Duurzaamheidsprijs
En of de afgelopen weken en maanden nog niet hectisch genoeg waren, sleepte Beyond Chrysant recent ook de titel ‘International Grower of the Year’ in de wacht. “Dat is uiteraard een prachtige blijk van waardering. Mooi om te kunnen constateren dat onze manier van werken niet onopgemerkt is gebleven.” Wat in de vakmedia minder aandacht heeft gekregen is het feit dat het chrysantenbedrijf nog een tweede prijs in de wacht heeft gesleept. “Van AIPH, de organisator van de prijs, kregen we ook de Duurzaamheidsprijs overhandigd. Kijkend naar onze ambities en huidige manier van werken ben ik zelfs nog wat trotser op deze prijs, dan op die van Grower of the Year.”

Het winnen van deze prijzen heeft er mede toe geleid dat Wouter Duijvesteijn afgelopen week te horen was bij NPO Radio 1 en RTV Rijnmond over de toekomst van de Nederlandse sierteeltsector.

Roger Abbenhuijs

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024