Transparantie over de huisvesting voor arbeidsmigranten

Huisvesting, een veel besproken onderwerp als het om internationale medewerkers gaat. De nieuwe Wet goed verhuurderschap heeft per 1 juli al wat stof doen opwaaien. Laat dat nu precies de ruimte zijn waar Lento als bemiddelingsplatform voor huisvesting veel waarde kan bijdragen in de markt. We spraken met Jaap Uijlenbroek, CEO van Lento.eu, over het platform en de veranderingen in de markt.

Lento is het bemiddelingsplatform voor huisvesting voor arbeidsmigranten,, opgericht eind 2021 en voortgekomen uit het Rapport Roemer ‘Geen Tweederangsburgers’. Met vooruitstrevende doelen was de eerste stap om aansluiting te zoeken binnen de huidige marktwerking. Om het bestaande proces van ondernemer, uitzendbureau en internationale medewerker te kunnen ondersteunen en van daaruit verder te kunnen bouwen. En daarbij al meteen het wooncontract loskoppelen van het werkcontract en het wooncontract in de taal van de arbeidsmigrant.

Daarom is afgelopen twee jaar uitgebreid getest met de verschillende partijen (ondernemers, verhuurders, uitzendorganisaties en potentiële huurders) en ruim 500 verhuureenheden. Inmiddels is het platform gegroeid naar 6.000 verhuureenheden, verspreid over heel Nederland en klaar om een grotere groep internationale werknemers te gaan bedienen vanaf januari 2024.

Win-win situatie
Voorop staat uiteraard de visie dat alle internationale werknemers in Nederland een fijne plek hebben om te wonen. Die losstaat van de arbeid die ze in Nederland verrichten en voldoet aan alle eisen die voor woonruimte zijn gesteld. Daarmee draagt Lento bij aan de realisatie van het rapport Roemer. Dit doen ze door onder andere:

  • Woon- en verblijfcontracten te scheiden van het arbeidscontract;
  • Transparantie: alle huisvesting is te zien met foto’s, SNF/AKF kenmerken én prijzen;
  • Schriftelijke contracten in eigen taal (Bulgaars, Pools, Roemeens, Engels en Nederlands).

Maar ook voor de verhurende partij neemt Lento werk uit handen door kwalitatieve verhuurcontracten aan te bieden. Voor ondernemers die huisvesting op eigen terrein faciliteren kan Lento er juist voor zorgen dat buiten het piekseizoen deze ook bewoond zijn om zo leegstand te voorkomen.

Jaap zegt: “Bij ons kunnen internationale werknemers erop vertrouwen dat ze goede, veilige en kwalitatieve woonruimte krijgen met eerlijke en leesbare contracten.”

Verbinder in de markt
“De benodigde vergunningen moet je als verhuurder zelf afstemmen met je gemeente. Dat kunnen wij niet faciliteren.” benoemt Jaap. Maar het aanhuren en verhuren en het voldoen aan de complexe wetgeving wordt door Lento heel makkelijk gemaakt. Wat het aantrekkelijk maakt om een paar maanden leegstand op te vangen voor verhuurders. Als verbinder tussen de verhuurders en de internationale werknemers wil Lento een beweging in de markt creëren. Meer kwalitatieve, goed geregelde huisvesting, voldoen aan wet -en regelgeving, minder leegstand en zekerheid voor internationale werknemers. “Zo makkelijk kan huren en verhuren zijn.” sluit Jaap af met een knipoog.

Ben je benieuwd naar Lento en de mogelijkheden voor jou als ondernemer? Kijk dan eens op www.lento.eu/nl of download de flyer met meer informatie.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024