Tuinbouw Jongeren Nederland verdiepen zich in thema Water

Als je je bedrijf wilt uitbreiden of je wilt een kas vervangen, moet je aan allerlei regels en voorschriften voldoen om de benodigde vergunning te kunnen krijgen. Op het gebied van water zullen die eisen de komende jaren alleen maar strenger worden. Dat zal misschien nog wel tot een groter probleem uitgroeien dan stikstof”, verwacht Teun Vereijken, bestuurslid van Tuinbouw Jongeren Nederland. Juist daarom is de bijeenkomst van de tuinbouwjongeren op donderdag 19 oktober een aanrader.

“Je zult er namelijk ook te horen krijgen wat mogelijke oplossingen zijn waarmee je zelf aan de slag kunt. En je kunt inspiratie opdoen bij collega’s uit bijvoorbeeld andere regio’s", aldus Vereijken.

Nog minder dan vier jaar en dan moet de glastuinbouw voldoen aan de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat betekent werk aan de winkel, want de kwaliteit van het oppervlaktewater is nog niet in alle glastuinbouwgebieden op orde. Wat je als teler precies moet doen, verschilt per bedrijf en per gebied, maar wat iedere teler in elk geval kan doen, is het watersysteem regelmatig controleren op lekkages en waar nodig onderhoud plegen.

Vereijken waarschuwt dat de sector niet alleen met de Kaderrichtlijn Water te maken heeft. “Er komt nieuwe regelgeving op het gebied van water en bodem op ons af vanuit Brussel. Het is dus zaak om goed te weten wat er speelt en wat de gevolgen daarvan zijn voor de glastuinbouw.” Tijdens de bijeenkomst zullen de aanwezigen ook handvatten worden aangereikt om zelf na te gaan wat ze op het eigen bedrijf kunnen doen om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Vereijken: “Ook laten we ons inspireren door de verhalen over hoe andere partijen een en ander hebben opgelost.”

Ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen
Collega-bestuurslid Job Kaashoek benadrukt dat het praktisch oplossen van waterproblemen per bedrijf zal verschillen. “Daarom is het heel waardevol om elkaars ervaringen daarmee onderling uit te wisselen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die zijn aangesloten op een gezamenlijke riolering, zoals in de Bommelerwaard het geval is. Hoe bevalt dat? Er zijn ook moderne bedrijven die hun lekstromen al heel goed op orde hebben. Kunnen zij daar tips over geven, hoe hebben zij dat weten te bereiken?”

Tijdens de bijeenkomst zal er dus veel gelegenheid zijn om inspiratie op te doen bij collega’s. “Ik geef toe dat het waterdossier geen onderwerp is waar je dagelijks mee bezig bent, zoals energie dat bijvoorbeeld wél is. Maar Water kan wel het nieuwe stikstofdossier worden! Het raakt ook de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, het is Europees beleid en de kans is aanwezig dat Nederland de regels strenger wil maken dan in omringende landen”, aldus Kaashoek.

Luchtig en leuk
Gelukkig is het niet enkel kommer en kwel wat de klok slaat, haast hij zich te zeggen. “Tijdens de bijeenkomst zal ook op een luchtige en leuke manier duidelijk worden gemaakt waar we als sector al grote stappen vooruit hebben gezet. En we leggen ook helder uit waar kansen en mogelijkheden liggen. Dus het wordt een informatieve, praktische en gezellige middag!”

Bijeenkomst 19 oktober
De tweede jaarlijkse bijeenkomst van Tuinbouw Jongeren Nederland wordt gehouden op donderdag 19 oktober bij Deliflor Hoogveld in Nieuwaal (Bommelerwaard). Na energie vorig jaar, staat de bijeenkomst dit keer volledig in het teken van water. Meer informatie

 

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2024