Tuinbouwketen: TEK-regeling trekt stekker uit energietransitie, druppel op een gloeiende plaat

Nederland bereidt zich voor op een gure winter. Hoge energieprijzen maken het leven voor huishoudens steeds duurder. Ook het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met excessieve kostenstijgingen. Kosten die ondernemers in de tuinbouwketen op de wereldmarkt niet kunnen doorberekenen. De TEK-regeling is echter nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Niet alleen trekt het kabinet daarmee de stekker uit de energietransitie, maar ook leidt dit tot minder lokaal, Nederlands aanbod aan betaalbare groente, fruit, bloemen en planten.

De consument zal voor het schap geconfronteerd worden met duurdere producten die niet van Hollandse bodem komen. De huidige Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) kan deze trend niet keren, ondanks de positieve inspanningen van minister Adriaansens om de steunkaders op te hogen.
In aanloop naar het Kameroverleg over de TEK-regeling op donderdag 10 november roepen Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en Plantum het kabinet derhalve opnieuw op om maximaal gebruik te maken van de steunmogelijkheden die Europa biedt. Voor bedrijven in de glastuinbouw is de situatie met de aanpassingen van de TEK-regeling van woensdag 9 november immers nog niet verbeterd.

Maak optimaal gebruik van Europese mogelijkheden
Onder de TEK is de steun voor een teler nu bepaald op maximaal 160.000 euro per jaar. Een druppel op de gloeiende plaat. Een druppel die noch ons internationale tuinbouwcluster noch de energietransitie overeind zal houden. De Nederlandse tuinbouw roept de minister op om de steun voor de tuinbouw in de TEK op te hogen naar de Europese steunplafonds voor deze sectoren.  
Bovendien is de Nederlandse tuinbouw een energie-intensief cluster, zoals erkend in het EU-steunpakket. Momenteel kan de Nederlandse tuinbouwketen in de TEK echter geen aanspraak maken op de steunmaatregelen die de Europese Commissie voor energie-intensieve bedrijven biedt. Andere lidstaten, zoals Duitsland, bieden deze mogelijkheid wel. Dit leidt tot een oneerlijk speelveld en concurrentieverlies, omdat de kostprijzen voor Nederlandse telers fors hoger zijn dan die voor hun Europese concurrent.

Kies voor een TEK op maat
Zonder passende steun zal het productaanbod in de Nederlandse schappen verschralen, met hogere rekeningen aan de kassa. Een TEK op maat is nodig om als glastuinbouw de energielasten op korte termijn draagbaar te maken en de transitie op de lange termijn in te zetten. Naast het toepassen van de EU-steunmogelijkheden, verzoekt het tuinbouwcluster het kabinet daarom de TEK-maxima voor de tuinbouw gelijk te schakelen met het reguliere mkb.
Daarnaast belemmeren de hoge toegangsdrempel en drempelprijzen het effectief gebruik van de TEK-regeling. Het tuinbouwcluster stelt daarom voor de toegangsdrempel en drempelprijzen voor stroom en gas in de TEK te verlagen. Tevens roept het op de TEK zo spoedig mogelijk open te stellen om telers snel zekerheid te geven voor investeringen in de energietransitie en betaalbare tuinbouwproductie komende winter.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024