Tuinplanten Dag 2023 in teken van duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit waren belangrijke onderwerpen tijdens de Tuinplanten Dag 2023, die onlangs plaatsvond bij Kwekerij Zuidbaak en Kwekerij Grootscholten. Zo stond het onderwerp veenvervangers op de agenda. De Tuinplanten Dag 2023 is een initiatief van de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers.

De ambities van de glastuinbouw, van milieuorganisaties en van de retail op het gebied van duurzaamheid en circulariteit liggen niet zover uit elkaar. Dat was een belangrijke conclusie van de Tuinplanten Dag 2023. Of zoals Elise Wieringa (Duurzaamheidsmanager bij Royal Lemkes) haar presentatie eindigde: 'Wij erven de wereld niet van onze voorouders. Wij lenen het van onze kinderen!' De Tuinplanten Dag wordt jaarlijks georganiseerd door de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers. Dit jaar waren we te gast bij Kwekerij Zuidbaak en Kwekerij Grootscholten. Beide kwekerijen werden bezocht en op beide kwekerijen werden er verschillende presentaties gehouden.

Op het gebied van energie en fiscale maatregelen gaf Piet Broekharst (themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland) een update. Aan de hand van de Miljoenennota en de kabinetsplannen kun je de voorzichtige conclusie trekken dat als deze plannen worden doorgevoerd het voor veel tuinbouwbedrijven een lastige opgave wordt. Wilt u uitrekenen hoe deze plannen voor uw bedrijf uitpakken dan kunt u de rekentool gebruiken die op de site van Glastuinbouw Nederland staat. Glastuinbouw Nederland zal de komende tijd veel tijd besteden om het gesprek aan te gaan met overheid om de impact op de sector duidelijk te maken.

Alternatieven voor veen
Tijdens de Tuinplanten Dag kwam ook de Toolkit Gezondheid & Geluk aan bod, Jasper van Diemen (netwerkcoördinator Eenjarige zomerbloeiers) gaf toelichting op de 'Toolkit Gezondheid & Geluk', deze toolkit is een aantal maanden geleden geïntroduceerd door Glastuinbouw Nederland. Deze toolkit geeft kwekers handvaten om het verhaal van de glastuinbouw nog beter te kunnen vertellen aan de samenleving.

De Substraatsector is al langere tijd aan het kijken naar alternatieven voor veen, dit alles gedreven om substraat te ontwikkelen met een lagere milieu-impact. Hierbij is niet direct duidelijk of de alternatieven soms meer of minder milieubelastend zijn. Marco Zevenhoven (RHP) vertelde hoe RHP onderzoek doet naar de veiligheid en kwaliteit van substraten, maar ook naar de footprint (LCA) van de verschillende grondstoffen. Hierbij wordt naar een verantwoorde productie gekeken zodat het sociale aspect niet vergeten wordt. De consequenties van kweken met minder tot geen veen is dat de bemesting anders ingeregeld moet worden en dat de pH sturing in sommige mengsels minder stabiel is. Maar de grootste zorg is de vochtbuffer van de nieuwe grondstoffen; dit kan verderop in de keten ook voor problemen zorgen.

Duurzaamheid
Elise Wieringa sloot de rij sprekers  deze middag af. Hoe kijkt de retail aan tegen veenvrij, gewasbeschermingsmiddel, energiegebruik etc.? Dit loopt nog al uiteen, maar de retail heeft over het algemeen dezelfde ambities als de glastuinbouw. Alleen heeft de retail direct te maken met NGO’s en de steeds bewustere consument. Dit wordt dan vaak nog versterkt door (social) media. Het is goed om je hier als kweker bewust van te zijn: welke risico’s loop ik of mijn productgroep als misschien toch dat ene middel gebruik? Wieringa komt het nog jaarlijks tegen dat er door eigen testen of testen van partijen als PAN residuen worden gevonden van middelen die al jaren verboden zijn. Retailers willen uiteindelijk dit risico niet meer lopen. Bij retailers worden de volgende duurzaamheidseisen steeds belangrijker, CO2-emissie van producten die zij verkopen moet omlaag (Footprint), hernieuwbare grondstoffen worden belangrijk (weg met fossiel zoals veen) en natuurbescherming (biodiversiteit).

Hierna was het tijd voor een rondleiding bij Kwekerij Grootscholten, gevolgd door een heerlijk buffet.

 

Jasper van Diemen

Glastuinbouw Nederland - © 2024