Tv-verslag over energietransitie in Broekpolder

Coöperatie Broekpolder2040, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland werken samen aan het verduurzamen van Broekpolder, een gebied van circa 600 hectare in Westland. Het project bestaat onder meer uit een monitoringstool, het helpen van individuele ondernemers bij hun energietransitie én het opstellen van energiekaarten. De werkwijze in Broekpolder moet een blauwdruk voor de energietransitie andere glastuinbouwgebieden opleveren. Omroep WOS maakte over het project een korte video.

Bekijk de video.

Robert Solleveld

Glastuinbouw Nederland - © 2024