Tweede jaarbijeenkomst Tuinbouw Jongeren groot succes

Bijna 80 jongeren bezochten donderdagmiddag 19 oktober de tweede jaarbijeenkomst Tuinbouw Jongeren in Nieuwaal. Op de gloednieuwe chrysantensteklocatie van Deliflor-Hoogweg kwam dagvoorzitter Mathieu Gremmen er door handopsteken achter dat deze jongeren uit alle delen van het land komen.

Inperking van middelen
Guus Meis, themaspecialist water van Glastuinbouw Nederland, vroeg wie bekend is met de websites Bestrijdingsmiddelenatlas en Glastuinbouw Waterproof (een programma van Kennis in je Kas). Slechts een enkeling! Guus bespark de Kaderrichtlijn Water en de ontwikkeling van de waterkwaliteit. Lekkage vanuit de kas naar het oppervlaktewater komt snel negatief in de pers, maar de waterkwaliteit staat door meer factoren onder druk. Gevolgen zijn niet alleen boetes, maar ook inperking van gewasbeschermingsmiddelen. Uit metingen blijkt dat het de goede kant opgaat, maar er is nog veel inzet nodig om de gestelde doelen te halen. Als Nederland de doelen van de KRW niet haalt, laten we dan zorgen dat het niet aan de glastuinbouw ligt.

Meetpunten
Er zijn veel meetpunten voor waterkwaliteit in Nederland. Door overschrijdingen van waarden heeft in de jaren 2014-2022 de gebiedsgerichte aanpak plaatsgevonden bij meerdere waterschappen. Dit leidde tot een sterke verbetering van de waterkwaliteit, aldus Manfred Wienhoven van Ecorys. Helaas is daarna door diverse lekstromen weer verslechtering opgetreden. Zijn advies is continue aandacht en onderhoud van het watergeefsysteem en meer periodieke inspecties op je bedrijf uitvoeren.

Voldoende water
Door klimaateffect ontstaan langere periodes van droogte in de zomer en van meer neerslag in de winter. Deze neerslag moeten we beter opslaan en bij voorkeur in de ondergrond, stelde Klaasjan Raat van het wateronderzoeksinstituut KWR. Hij is blij met initiatieven voor gezamenlijke gietwatervoorziening zoals in de Broekpolder in Westland. Ook de verbinding van sectoren om gietwater samen te beheren geeft winst. Als voorbeeld noemde Klaasjan Dinteloord, waar restwater van de suikerbieten na zuivering gebruikt wordt voor de glastuinbouw. Hij ziet de glastuinbouw in de toekomst zelfs als leverancier van water!

Foto's: Quinten van Ooijen/ Buitengewoon Content

Jos van Kester

Glastuinbouw Nederland - © 2024