Uitbreiding EG regeling met drie nieuwe technieken

In maart werd op de site van Kas als Energiebron aangekondigd dat het ministerie van LNV voornemens was om de EG regeling met een drietal nieuwe technieken uit te breiden. De Europese Commissie (EC) moest deze technieken nog toetsen aan de staatssteun-regels. Deze toetsing heeft plaatsgevonden en de EC heeft geen bezwaar gemaakt.

Klik hier voor het artikel op de website van Kas als Energiebron.

Dit betekent dat op 17 juni 2021 de aanpassing van de EG regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 18 juni 2021 is er een openstelling van de EG regeling voor de nieuwe technieken. Deze openstelling loopt tot 1 december 2021. Daarbij is een budget van 7 miljoen euro beschikbaar, exclusief voor subsidies om de volgende technieken toe te passen:

  • Hoge druk vernevelinginstallatie ten behoeve van kaskoeling;
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating;
  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

Bij de subsidies van deze technieken gelden verschillende voorwaarden. Voor een volledig overzicht van de subsidievoorwaarden die onderdeel zijn van de aanpassing van de EG regeling, zie de publicatie in de Staatscourant. Op de website van RVO is verdere informatie te vinden en kan een aanvraag worden ingediend.

Lopende openstelling
Op 1 april 2021 was al een openstelling begonnen van de EG regeling voor technieken die al voor de huidige aanpassing van de EG regeling subsidiabel waren. Deze openstelling loopt tot 1 december 2021 en blijft ongewijzigd. Bij deze openstelling is het maximale budget 18 miljoen euro. Dit budget blijft in stand en is niet beschikbaar voor de drie technieken die bij deze aanpassing aan de regeling zijn toegevoegd. Er kunnen voor deze openstelling nog steeds subsidieaanvragen ingediend worden via de website van RVO.

Kas als Energiebron

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2024