Uitspraak Raad van State: Glastuinbouw Nederland toch belanghebbend

De Raad van State heeft op 27 juli een hoger beroep van Glastuinbouw Nederland gegrond verklaard. Daarmee wordt bevestigd dat Glastuinbouw Nederland belanghebbende is. Het ging om een besluit van het College van B&W van Katwijk inzake een omgevingsvergunning.

Het College had de zienswijze van Glastuinbouw Nederland niet in behandeling genomen, omdat deze niet-belanghebbend zou zijn. Door de Rechtbank werd dit besluit bestendigd. Daarop heeft Glastuinbouw Nederland hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze oordeelt nu dat Glastuinbouw Nederland wel degelijk belanghebbend is en oordeelt dat het College van B&W het bestreden besluit opnieuw moet nemen en daarbij op de inhoudelijke bezwaren van Glastuinbouw Nederland in moet gaan. 
Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State. 

Het ging om een besluit van 29 april 2019 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk om een omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning.
Neem voor meer informatie contact op met Hans van Geest, regiocoördinator Zuid-Holland, telefoon: 06 513 122 34.

 

Glastuinbouw Nederland - © 2024