Uitvraag verlengen maatwerk brijnlozing door DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft een brief verstuurd naar glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland inzake brijnlozing. In die brief worden telers erop gewezen dat het na 1 juli 2022 niet meer is toegestaan zonder een geldige maatwerkbeschikking brijnwater te lozen. Dit maatwerk kan tot uiterlijk 1 november a.s. worden aangevraagd.

De brief kunt u downloaden onderaan dit bericht. Als bijlage bij de brief is een formulier toegevoegd waarmee de nieuwe maatwerkbeschikking kan worden aangevraagd. Deze aanvraag dient vóór 1 november a.s. door DCMR te zijn ontvangen. Is die dan niet in het bezit van DCMR , dan gaat het ervan uit dat u geen brijn (meer) loost op de bodem. Blijkt bij een bedrijfsbezoek dat er toch brijnlozing plaats vindt, dan bent u in overtreding en zal men handhavend optreden, waarbij de lozing moet worden beëindigd.

Bevindt u zich in het werkgebied van DCMR en heeft u het verzoek tot verlenging van het maatwerk voor brijnlozing nog niet ingevuld en verstuurd, dan is ons advies dit alsnog te doen en het ingevulde formulier vóór 1 november a.s. terug te sturen naar info@spam-protectdcmr.nl of anders naar het postadres op de brief. 

Bij de laatste vraag op het formulier over uw inspanningsverplichting/onderzoek naar een alternatief voor omgekeerde osmose kunt u aangeven dat u via de Stichting Kennis in je Kas (KIJK) deelneemt aan het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof waarin dit onderzoek naar alternatieven plaatsvindt.

Een nieuw maatwerkbesluit heeft een geldigheidsduur van 18 maanden. Zoals u weet staat omgekeerde osmose onder druk en men wilde geen langere periode voor het maatwerk aanhouden. Wij blijven met DCMR in gesprek over dit onderwerp en houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen.

Heeft u inhoudelijke vragen over dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Guus Meis (beleidsspecialist Water & Omgeving).

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024