Veel interesse in workshop Grensvlak biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Op woensdag 7 juni 2023 organiseerde Glastuinbouw Nederland samen met Plantum een workshop over het grensvlak biociden en gewasbeschermingsmiddelen, gericht op toelatingshouders van desinfectiemiddelen. Dit naar aanleiding van de nieuwe beschrijving van het grensvlak die in het najaar van 2022 Europees is vastgesteld.

De nieuwe beschrijving van het grensvlak geeft ruimte om biociden in de glastuinbouw te blijven gebruiken, ook als ze in de toekomst onder de biocideverordening worden toegelaten. Om deze aanvullende ruimte te kunnen gebruiken is het belangrijk dat dossiers van biociden voldoen aan de nieuwe Europese afspraken en de juiste studies bevatten. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat toelatinghouders van desinfectiemiddelen op de hoogte zijn van de nieuwe beschrijving en daarnaast weten waar de prioriteiten liggen voor glastuinbouwondernemers.

Levendige discussie
Het grootste deel van de Nederlandse en Belgische toelatingshouders voor desinfectiemiddelen was aanwezig op deze goed bezochte middag, naast enkele vertegenwoordigers van desinfectiebedrijven, plantenkwekers en telers. Na de opening en introductie door Kyra Broeders van Glastuinbouw Nederland zoomden Gea Bouwman (Plantum) en Liesbeth Nijs (Glastuinbouw Nederland) in op het steeds groter wordende belang van preventie en hygiëne en de rol daarin van biociden binnen een optimale IPM strategie. Vervolgens nam Jan Willem Andriessen (Ctgb) de aanwezigen mee in de laatste stand van zaken rondom de nieuwe beschrijving en gaf aan waaraan toelatingshouders moeten voldoen. Er kwamen veel vragen vanuit de zaal, wat resulteerde in een levendige discussie.

Toelichting vanuit de praktijk
Vervolgens werden praktijksituaties verder uitgediept vanuit de opkweek door Hans Jacobs (Gipmans Planten) en teelt door Rob Veugen (Frans Veugen bedrijfshygiëne). Als laatste spreker nam Jan Willem Keijzer (HortiHygienz/Royal Brinkman) ons mee in zijn ervaringen als toelatingshouder én distributeur van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. 

Uitdagingen en kansen
In het panelgesprek waarmee de workshop eindigde kwamen verscheidene uitdagingen, maar ook kansen naar voren. Uit de zaal bleek veel bereidheid om gezamenlijk verder te kijken naar de ruimte die de nieuwe Europese beschrijving biedt. De workshop was een goede stap in het bij elkaar brengen van toelatinghouders en de praktijk. 

Genoeg stof tot nadenken en een dringende wens van alle deelnemers om een vervolg op deze bijeenkomst te organiseren.

Liesbeth Nijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024