Veranderingen in de seniorenregeling

De seniorenregeling biedt oudere werknemers in de glastuinbouw de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met volledige pensioenopbouw. Sociale partners hebben samen een animatievideo gepubliceerd. We brengen de seniorenregeling en de komende veranderingen aan de regeling in beeld.

Bekijk de animatievideo.

Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei de komende tijd nog door. Vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd is de looptijd van de regeling in de loop der jaren langer geworden. Dit alles zorgt ervoor dat de kosten van de regeling zijn gestegen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen blijven maken van de regeling, hebben sociale partners glastuinbouw geconstateerd dat er maatregelen getroffen moeten worden. Daarom is besloten om de instroomleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 63 jaar. Ook wordt de dagvergoeding voor werkgevers verlaagd.

Instroomleeftijd naar 63 jaar
De instroomleeftijd wordt verhoogd naar 63 jaar. Dit gebeurt in twee stappen. Per 1 januari 2024 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 62,5 jaar. Per 1 januari 2025 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 63 jaar. Dit geldt dus voor alle nieuwe aanvragen vanaf 2024. Voor bestaande deelnemers verandert er niets.

Berekening dagvergoeding
Voor berekening van de dagvergoeding wordt momenteel uitgegaan van functiegroep H met 11 treden. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit aangepast naar maximaal functiegroep G met 10 treden. Voor medewerkers die in een lagere functiegroep zitten, wordt naar rato een lagere vergoeding uitgekeerd.

Sociale partners glastuinbouw
De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Noord, LTO Nederland, Plantum en ZLTO. Meer informatie over de seniorenregeling en de berekening van de dagvergoeding vindt u op de website van Colland Arbeidsmarkt.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024