Verkiezingsmanifest Noord-Holland overhandigd aan Gedeputeerde Ilse Zaal

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is voor de regio Noord-Holland van Glastuinbouw Nederland een manifest opgesteld. Hierin staan de ambities van de glastuinbouw voor de provincie. Daarnaast is te lezen waar de sector zich op richt wat betreft de thema's: Arbeid, Energie, Water & Omgeving en Plantgezondheid en wat hiervoor wordt gevraagd aan de politiek. Het eerste exemplaar werd op 12 januari door regiovoorzitter Jacco Vooijs overhandigd aan Gedeputeerde Ilse Zaal.

Het glastuinbouwcluster in Noord-Holland is een van de meest omvangrijke agriregio’s van Nederland. Het cluster levert dagelijks verse groenten, fruit, bloemen en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Groenten en fruit bevorderen een gezonde levensstijl. Bloemen en planten zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving en meer sociale binding. Die boodschap staat centraal in het manifest dat Glastuinbouw Nederland samen met haar leden heeft opgesteld in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart dit jaar. Daarin vraagt het glastuinbouwcluster aandacht voor de uitdagingen van de sector de komende jaren, specifiek voor de dossiers waar de provincie invloed op heeft.

Energietransitie
Het eerst exemplaar is in het provinciehuis in Haarlem door Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Nederland in Noord-Holland, overhandigd aan gedeputeerde Ilse Zaal. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie en Landbouw. Vanuit haar rol van voorzitter van de Stuurgroep van Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland Noord en bestuurslid van de landelijke stuurgroep van Greenports Nederland is zij nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de glastuinbouw.
“Duurzame ontwikkelingen, onder andere op gebied van energie in de sector, zijn belangrijk voor de toekomst van de glastuinbouw in Nederland. Deze duurzame ontwikkelingen kunnen als voorbeeld gelden binnen de provincie Noord-Holland. Daarom is het van groot belang om deze ontwikkelingen ruimte te bieden en vanuit de provincie te steunen. Hierin trekken wij samen op met de greenports, agrarische gemeenten en Glastuinbouw Nederland”, aldus de reactie van Ilse Zaal op het manifest.

Huisvesting
Voorzitter Jacco Vooijs van de regio’s Aalsmeer en Noord-Holland Noord, legt in zijn reactie de nadruk op de arbeidsmarkt in de glastuinbouw. “Goede huisvesting voor onze internationale medewerkers is niet alleen noodzakelijk op het menselijke vlak, maar ook van groot belang om de economie draaiende te houden. Ik kijk uit naar de samenwerking met de provincie, greenport Aalsmeer, greenport Noord-Holland Noord en de agrarische gemeenten om hier een goede invullingen aan te geven.”

Wilbert Ammerlaan

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024