Voldoende afstand op werkvloer en bij transport: lastig maar absolute noodzaak!

Moeten werknemers op de werkvloer ook continu anderhalve meter afstand houden? Een veelgestelde vraag, ook op glastuinbouwbedrijven. Het antwoord laat niets aan duidelijkheid over: ja, te allen tijde! Maar niet alleen op de werkvloer, maar ook in transportmiddelen en in de eventuele woon- en slaapverblijven.

Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn of werken als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen in staat. Dit leidt tot zeer lastige situaties op de werkvloer. Daardoor is het soms nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken, als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk goed te kunnen doen. Ook in bijvoorbeeld acht-personenbusjes kunnen op dit moment geen acht mensen mee. Mensen uit één gezin of die samen een stel vormen, mogen wel in elkaars onmiddellijke nabijheid werken, zich verplaatsen en wonen.
De gemeente Horst aan de Maas heeft een mooie infographic gemaakt in meerdere talen waarin de regels zijn uitgelegd. Die is hier te vinden. Praktische voorbeelden van oplossingen die ondernemers bedenken rond de knelpunten en meer informatie over veiligheid op de werkvloer zijn te vinden op de website van Stigas.

Behoefte aan concretere handvatten vervoer
De Taskforce Arbeid heeft de overheid verzocht om met een praktische richtlijn voor vervoer te komen. Ook is contact geweest met de ABU en NBBU rond hun advisering naar uitzendbureaus. Dit heeft (slechts) geleid tot de bevestiging dat ook bij het woon-werkverkeer de richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn. Dit betekent dat men óók tijdens vervoer anderhalve meter afstand tot elkaar dient te houden. Dit is lastig en moeilijk en geeft ook problemen. Zo is het niet toegestaan hetzelfde aantal mensen in een auto of bus te vervoeren. Enkele sectoren hebben concretere normen geformuleerd. Navraag van Glastuinbouw Nederland bij overheden komt steeds weer uit op de 1,5 meter afstand. Officiële concretere richtlijnen zijn er niet en komen er waarschijnlijk niet. Het op een verantwoorde wijze zelf concreter maken van de 1,5 meter is niet mogelijk. Glastuinbouw Nederland blijft hier op aandringen bij de verantwoordelijke ministeries en organen.

Dringend beroep
Inmiddels zijn steeds meer signalen hoorbaar waaruit blijkt dat gemeenten ten opzichte van elkaar wisselend handelen als het gaat om handhaving op de naleving van de 1,5 meter. Ook hierbij dringen Glastuinbouw Nederland en de Taskforce Arbeid bij overheden aan op duidelijkheid.
“De volksgezondheid staat voorop. Daarbij, als we nu de regels niet respecteren of onze uitzendbureaus doen dan niet, dan werkt dat averechts op de snelheid waarmee we het virus met elkaar kunnen overwinnen”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak. Glastuinbouw Nederland weet dat de ondernemers er alles aan doen de 1,5 meter regel te respecteren. Veel ondernemers laten frequenter rijden of gebruiken meer auto’s. Elkaar helpen is het advies. Goede voorbeelden met foto’s op dit gebied kunnen per mail worden gemeld bij Stigas. Stigas plaatst deze vervolgens op haar website.

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024