Voortgang uitwerking centrale variant AWZI Nieuwe Waterweg

Op 12 oktober jl. presenteerde LTO Glaskracht Nederland, samen met Hoogheemraadschap van Delfland, de voorlopige resultaten van het project “Centrale collectieve zuivering op AWZI Nieuwe Waterweg”.

Tijdens deze bijeenkomst zijn, na een toelichting van Jos van der Knaap (voorzitter LTO Glaskracht Westland) en Michiel van Haersma Buma (Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland) de voorlopige resultaten gepresenteerd van het project “Centrale collectieve zuivering op AWZI Nieuwe Waterweg”. Op basis van de presentatie is gediscussieerd over de mogelijkheden van een centrale zuivering en de bijbehorende kosten.

Op basis van de bijeenkomst is te concluderen dat er nog veel onduidelijkheid is rondom de invulling van de zuiveringsplicht op individueel niveau en daarmee de betekenis van de kosten voor de centrale collectieve variant. Uit de eerste resultaten van de kostenbandbreedte voor de centrale collectieve variant, is te zien dat de variatie met name zit in de toepassing van het granulair actief koolfilter. Aanwezigen tuinders riepen Delfland op om mee te denken naar mogelijkheden om de extra zuiveringsstap ook in te zetten voor andere doelen en daarmee kosten te kunnen delen. Uitgangspunt voor de tuinders is dat de eisen voor de techniek van de centrale collectieve variant overeenkomen met de eisen die gelden voor zuivering op bedrijfsniveau. Men moet kunnen voldoen aan het vereiste zuiveringsrendement en indien dit binnen acceptabele kosten kan, wordt men het liefst ontzorgd door Delfland. Michiel van Haersma Buma heeft duidelijk gemaakt dat de kosten voor de zuivering van gewasbeschermingsmiddelen door de tuinders zelf betaald moeten worden.

Conclusie van de meerderheid van de aanwezige tuinders was, dat men LTO Glaskracht verzoekt verder te gaan met het businessplan en i.s.m. Delfland te zoeken naar een scherp en concurrerend tarief voor de centrale collectieve zuivering. Michiel van Haersma Buma riep de aanwezigen tot slot op om er alles aan te doen om directe lozingen op het oppervlakte water te voorkomen en gebruik te maken van het rioolsysteem. “Een centrale zuivering heeft sowieso pas effect, als lokale lozingen op de sloot niet meer voorkomen. Hier moet door tuinders meer aandacht aan besteed worden.” 

Naar aanleiding van de eerste resultaten van het project en de bijeenkomst van 12 oktober heeft Delfland i.s.m. LTO Glaskracht een brief verstuurd aan Staatsecretaris Dijksma (ministerie Infrastructuur & Milieu) met het verzoek om mee te werken aan de juridische en beleidsmatige invulling van een centrale zuivering op de AWZI. 

De komende weken worden de resultaten verwerkt in een businessplan conform de standaard voor de collectieve waterzuivering. Op korte termijn wordt bij Delfland een besluit genomen om de intentie uit te spreken om de AWZI Nieuwe Waterweg beschikbaar te stellen voor de zuivering van gewasbeschermingsmiddelen door en ten behoeve van de aangesloten glastuinbouwbedrijven.

Uiteindelijk zal op basis van een concreet voorstel het draagvlak worden getoetst bij de gevestigde tuinders in het gebied.

Omdat het businessplan van de centrale variant een van de mogelijke varianten is voor de invulling van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw en het nog niet zeker is dat de centrale zuivering daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden, roept LTO Glaskracht Nederland tuinders in het gebied wel op om zelf parallel verder te gaan met de uitwerking van de individuele of lokale collectieve aanpak. Tuinders blijven hier zelf verantwoordelijk voor.

Glastuinbouw Nederland - © 2023