Vragen van een journalist? Verwijs door naar team Communicatie van Glastuinbouw Nederland

De glastuinbouw lijkt momenteel onder een vergrootglas te liggen. Zowel landelijke als regionale nieuwsmedia besteden veel aandacht aan onderwerpen als arbeidsmigratie, fossiele subsidies, ruimtegebruik en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vervolgens wordt de glastuinbouw daarbij vaak, terecht of onterecht, als slecht voorbeeld genoemd.

Glastuinbouw Nederland heeft de afgelopen weken veel journalisten te woord gestaan over bovenstaande onderwerpen. Mocht uzelf door de media worden benaderd, dan adviseren wij u om de journalist door te verwijzen naar het team Communicatie van Glastuinbouw Nederland [Jakoline van Straalen, telefoon 0622379551]. Bij dit soort belangrijke thema’s is een zorgvuldige woordvoering namens de sector van groot belang. De woordvoering laten wij daarom bij voorkeur over aan onze voorzitter Adri Bom-Lemstra.

Mocht u toch zelf een journalist willen spreken, kijk dan eerst even op onze website. Daar vindt u tips in de Toolkit Gezondheid & Geluk (doelgroep Media). Download de tips hier.

Quincy von Bannisseht

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024