Vrijstelling Agrichem Asulam 2 voor gezaaide zomerbloemen en bloemzaadteelt

Op aanvraag van onder meer LTO Glaskracht Nederland en Plantum heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden afgegeven ter bestrijding van onkruiden in:

  • de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie;
  • de onbedekte teelt van gezaaide zomerbloemen en de bloemenzaadteelt;
  • de onbedekte teelt van spinazie en de zaadteelt van spinazie.

De vrijstelling in de onbedekte teelt van gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad geldt met ingang van 12 april 2016 en vervalt 11 juli 2016.

De vrijstelling is verleend omdat zonder de vrijstelling van Agrichem Asulam 2 onkruiden in genoemde teelten op geen enkele andere redelijke wijze te beheersen zijn. Hierdoor is een landbouw technisch doelmatige geïntegreerde teelt niet meer mogelijk.

Door het verlenen van deze vrijstelling is dit seizoen Agrichem Asulam beschikbaar gekomen als onkruidbestrijdingsmiddel in de gezaaide zomerbloemen van onder meer: Nigella, Bupleurum, Amaranthus, Ammi Visnage, Dianthus barbatus, Delphinium (ridderspoor), Papaver, Kalabos en Eryngium. Bekijk hier de specifieke toepassingsvoorwaarden van de Staatscourant, inclusief etiket.

De Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland en Plantum blijven zich inzetten om ten behoeve van het knelpunt onkruiden in gezaaide zomerbloemen en de bloemzaadteelt te komen tot een reguliere oplossing.

Glastuinbouw Nederland - © 2024