Vrijstelling Verimark voor belichte teelt tomaat stopt 30 december

De vrijstelling voor Verimark voor de teelt van tomaat, die mede op verzoek van Glastuinbouw Nederland is aangevraagd en die uitsluitend is toegekend voor de belichte teelt van tomaat, vervalt op 30 december 2019. Verimark wordt in de be-lichte tomatenteelt gebruikt ter bestrijding van wittevlieg; de overbrenger van Tomato Chlorosis Virus (ToCV).

De vrijstelling van Verimark kwam voort uit een ketenbreed sectorplan. Voor dit sectorplan stelden Glastuinbouw Nederland, Plantum en GroentenFruit Huis in goed overleg met de NVWA een hygiëneprotocol op. Het protocol draait bij de opkweek om hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van wittevlieg. Dat moet resulteren in het leveren van schoon plantmateriaal aan telers dat vrij is van wittevlieg en ToCV.
Ook houdt het protocol er rekening mee dat telers hun teelt meteen moeten kunnen opstarten met biologische bestrijding. Daarbij staat hygiënisch werken voorop en is aansluitend goede training van het personeel vereist op het signaleren van wittevlieg en ToCV in het gewas. Zowel kaswittevlieg en Bemisia worden aangepakt met biologische bestrijders middels inzet van de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels. Voor correctie kwam door de vrijstelling ook de mogelijkheid om Verimark toe te passen.

Vrijstelling opnieuw in aanvraag
Om het huidige hygiëneprotocol goed voort te kunnen zetten, is het inzetbaar krijgen van Verimark in de nieuwe teelten van zowel de belichte als onbelichte teelt van tomaat essentieel. Daarom heeft Glastuinbouw Nederland de minister verzocht een nieuwe vrijstelling van Verimark toe te kennen, vanaf 1 februari 2020. Dit verzoek is nog in behandeling. Voor de belichte teelt van tomaat is 30 december 2019 de laatste dag waarop telers het middel Verimark mogen inzetten.

Jeannette Vriend

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024