Wat is úw mening over verlofregelingen werknemers?

Minister Koolmees wil het huidige partnerverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Werkgevers betalen dit. Daarnaast ontstaat er een nieuw recht op vijf weken extra geboorteverlof. Gedurende deze periode wordt er een uitkering verstrekt van 70% van het loon. De werkgevers zijn niet verplicht dit aan te vullen. Dit voorstel staat in het Regeerakkoord en de minister maakt haast met de uitwerking. Het is niet ondenkbaar dat de vakbond de reparatie van deze 70% tijdens de aanstaande cao-onderhandelingen inbrengen.

LTO Glaskracht Nederland vindt deze nieuwe regels sympathiek. We vinden echter niet dat de uitbreiding naar vijf dagen voor rekening van de werkgevers moet komen. Ook de introductie van een recht op extra geboorteverlof van vijf weken gedurende de eerste zes maanden na de bevalling, naast de al bestaande regeling van ouderschapsverlof (26 weken x het aantal uren dienstverband per week recht op onbetaald verlof tot het 8e levensjaar van het kind), vinden wij niet wenselijk. Het leidt tot nog meer productieverlies en kostenverhoging. Er is vervangend personeel nodig en de pensioenopbouw over de niet gewerkte uren loopt gewoon door. Ook dit helpt werkgevers niet om mensen in dienst te nemen.

Kortom, zowel financieel als organisatorisch zijn wij absoluut tegen de introductie van dat deze twee regelingen. Het leidt tot productieverlies, extra financiële lasten en organisatorische problemen. Bovendien stimuleert het ondernemers niet werknemers in dienst te nemen. Als de behoefte zo breed gedragen is, laat dit dan ten laste komen van de algemene middelen.

Op dit moment heeft de Minister het advies van de SER om de kosten niet bij de werkgevers neer te leggen naast zich neer gelegd.  

Internetconsultatie
De overheid vraagt om uw mening en daarom staat tot 19 maart een internetconsultatie open. Klik hier voor meer informatie. Laat uw stem horen en vul deze peiling in. Hoe meer reacties en hoe meer ten opzichte van elkaar verschillende reacties hoe beter. Gebruik de bovenstaande tekst als input voor uw reactie. Wij blijven gesprekken blijven voeren in de SER en de Stichting van de Arbeid.

Oproep
We houden u over verder ontwikkelingen op de hoogte via de nieuwsbrief. Wij zouden graag financiële berekeningen laten maken t.a.v. de kosten die deze wetgeving werknemers zou gaan kosten. Hiervoor kunt u ons input insturen of telefonisch contact opnemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024