Water- en Plantgezondheid Event: Samenwerken aan een Duurzame Toekomst voor de Glastuinbouw

Donderdagmiddag 12 oktober vond het Water- en Plantgezondheid Event plaats. Tijdens het event werden talrijke resultaten gedeeld van onderzoek waaraan in veel gevallen telers actief bijdragen via Stichting Kennis in Je Kas. De rode draad van al deze lopende en afgeronde onderzoeken is dat ze als doel hebben een duurzamere en toekomstbestendige teelt te bevorderen.

Het Water en Plantgezondheid Event in Bleiswijk werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. De bijeenkomst telde circa 165 bezoekers.

Impact van beleid en onderzoek
In de Nederlandse glastuinbouwsector beschikken we over een schat aan kennis en expertise, een erfenis die we koesteren en  up to-date willen houden. Ter illustratie gaf Jim van Ruijven een boeiende toelichting op de werkzaamheden van zijn nieuwe team Wortelzone Dynamic,a dat naast het bestaande team Plantgezondheid is ontstaan (Wageningen University & Research).

Vervolgens vroeg Adri Bom- Lemstra  (voorzitter Glastuinbouw Nederland) aandacht voor de afnemende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en de impact daarvan op de sector. “De meeste sectoren hebben nu al weinig mogelijkheden om hun planten gezond te houden. Dit wordt door het Europese beleid alleen maar minder. Onderzoek naar plantgezondheid en weerbare teeltsystemen is daarom belangrijker dan ooit.

Daarna ging Margreet Schoenmakers, programmamanager Water- en Plantgezondheid, in gesprek met Guus Meis, coördinator team Water, en Kyra Broeders, coördinator team Plantgezondheid (Glastuinbouw Nederland). Ze verkenden de doelen van lopende onderzoeken en bespraken de betekenis van de resultaten voor beleidsvorming en de praktijk.

Workshops en pitches “Duurzaam telen”
Om een sterke positie als de sector te behouden, is het essentieel dat we de komende jaren hard werken aan verdere verduurzaming. Er wachten grote uitdagingen op ons, waar we proactief op willen inspelen door onder andere: weerbare & veerkrachtige teeltsystemen en groene gewasbeschermingsmethoden en innovatieve detectietechnieken te ontwikkelen, door te leren telen met circulaire meststoffen en nieuwe groeimedia, en door de waterkwaliteit en de biodiversiteit om en in de kas te verbeteren.

Hier werd in verschillende workshops en pitches op ingegaan. Deelnemers konden kennis op doen op basis van lopende en afgeronde onderzoeken én konden praktische kennis delen. Bovendien was er gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen over hoe we de glastuinbouwsector in de toekomst nog duurzamer kunnen maken.

Effectief kennis delen
Het Water- en Plantgezondheid Event was een inspirerende bijeenkomst waar kennis, samenwerking en innovatie centraal stonden. De toewijding van sprekers en deelnemers om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de glastuinbouwsector was duidelijk zichtbaar, en deze inspanningen zullen ongetwijfeld vruchten afwerpen in de komende jaren.

Bekijk hier alle presentaties en posters.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024