‘We mogen trots zijn op het draagvlak van Glastuinbouw Nederland’

“De glastuinbouw is groot geworden door samenwerking”, zo zegt chrysantenteler David van Tuijl aan het eind van het gesprek. Als bestuurslid van Glastuinbouw Nederland is hij trots op het huidige draagvlak, maar stelt hij ook dat het streven altijd een dekking van honderd procent moet zijn. “Natuurlijk gaat het om behoorlijke kosten, maar daar wordt ook heel veel voor gedaan; zichtbaar en minder zichtbaar. Collectiviteit zorgt voor kracht, dat moeten freeriders zich ook realiseren.”

De huidige energiecrisis toont het grote belang van een krachtige organisatie onomstotelijk aan, zegt het bestuurslid uit de Bommelerwaard, die inmiddels drie jaar onderdeel is van het hoofdbestuur. “We zijn allemaal ondernemers en aan ondernemen zitten risico’s. Dit zijn echter de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen. Dus is het logisch dat we de overheid vragen om steunmaatregelen en om acties om de gasprijs in toom te houden. Dat kan alleen als sterk collectief. Ben je als sector niet georganiseerd, of is er sprake van versnippering, dan kun je geen vuist maken. Natuurlijk is bundeling geen garantie voor politiek gelijk, maar ben je niet goed georganiseerd dan boek je zeker geen resultaat.”

Focus
Al snel werd het vernieuwde bestuur, met landelijke dekking, geconfronteerd met de impact van de coronacrisis. “Daarin konden we zeer adequaat opereren. Al snel was het noodfonds voor de glastuinbouw een feit. De sierteelt kon zich snel herstellen en dat gold ook voor de voedingstuinbouw, met uitzondering van de bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van de horeca.” In die periode heeft David van Tuijl ervaren dat collega’s graag met een bestuurslid willen klankborden. “Dat geldt landelijk voor chrysantentelers en regionaal voor alle bedrijven in het gebied. In zo’n hectische periode is het wel zaak dat je ook voldoende focus houdt op je eigen bedrijf.”

Vertrouwen
Ondertussen speelden ook de discussies met de politiek over de ODE en het CO2-sectorsysteem. “We hadden al snel in beeld dat het spaak liep en dat daardoor de verduurzaming stokte. De stijging van de energieprijzen vormde vervolgens de overtreffende trap. Niet alleen de prijsvorming, maar ook de leveringszekerheid is een punt van grote zorg. Het lastigste is dat we niet over deze hobbel heen kunnen kijken. Het is makkelijk roepen door de overheid dat de glastuinbouw minder afhankelijk moet worden van gas. Daar zijn we al langere tijd mee bezig, maar ondertussen moet de politiek er wel voor zorgen dat de sector niet omvalt.”
Hij ontkent niet dat ook Linflowers, de groep bedrijven van David, broer Rochus en neef Leendert, een moeilijke tijd doormaakt, maar desondanks heeft hij vertrouwen in de toekomst. “Het is goed dat ook het bestuur van Glastuinbouw Nederland zowel oog heeft voor de nood van vandaag, als voor de kansen en uitdagingen voor de toekomst. Blijven hangen in doemscenario’s werkt alleen maar verlammend.”

Draagvlak
Dus heeft David van Tuijl het vizier op alternatieve energiebronnen, zoals aardwarmte. “Maar ook hier geldt dat de overheid moet zorgen voor de randvoorwaarden. We moeten maximaal druk zetten op oplossingsrichtingen. Vraag aan de politiek is derhalve hoe we op de lange termijn de zaken goed gaan regelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de koppeling van de SDE++ aan de sparkspread WKK in plaats van aan de prijs van ketelgas.”
Voor de toekomst van de glastuinbouw is het volgens David van Tuijl van groot belang dat zowel het politieke als het maatschappelijke draagvlak wordt vergroot. “De gemiddelde Nederlander heeft geen idee wat er gebeurt in de kas, maar levert wel kritiek. Daarbij worden ze niet geremd door kennis. Maar als mensen zich laten informeren, dan komen ze tot de conclusie dat we in Nederland heel efficiënt bloemen, planten en groenten kunnen telen. Onze rol in de voedselvoorziening is evident. Daarnaast heeft de coronacrisis aangetoond dat ook bloemen en planten heel dicht tegen de primaire levensbehoeften aanzitten.”

Waardering
Dus is het taak voor de glastuinbouw om uit te leggen wat de sector doet, waarom telers het zo doen en wat daarvan de meerwaarde is. “Gezondheid & Geluk, dat is een belangrijk thema en onze essentiële boodschap. Dat onderschrijf ik, maar ik ervaar ook dat het lastig is om dat bij het brede publiek tussen de oren te krijgen. Zeker met de huidige discussie over de prijs en beschikbaarheid van aardgas.”
De vraag hoe Nederland – en dus ook de glastuinbouw – op korte termijn los kan komen van Russisch gas, vindt de chrysantenteler dan ook zeer relevant  “Maar ook hier hebben we de steun nodig van de overheid. Dan ben ik ervan overtuigd dat de glastuinbouw in staat is om ook goed uit deze crisis te komen. Met waardering voor de manier waarop de sector dat heeft klaargespeeld. Ik denk dat andere sectoren in een lastiger pakket zitten dan wij, omdat zij vooralsnog veel meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen dan de glastuinbouw. Wij hebben oplossingen, als de overheid de spaak die ODE heet uit het wiel haalt.”

Investeren
De geluiden die hij hoort van collega-telers wisselen sterk per dag en per ondernemer. “Jongere telers zien vooral kansen, maar ik spreek ook telers die het niet meer zien zitten om weer nieuwe investeringen te moeten doen. Dat snap ik. Anderzijds kenmerkt de glastuinbouw zich ook als een sector die toch weer gaat investeren als er enigszins ruimte komt. De overstap op LED is daar een sprekend voorbeeld van.”

In de rubriek ‘Bestuurder in beeld’ laten we met regelmaat een bestuurslid van Glastuinbouw Nederland aan het woord over zijn of haar bestuursactiviteiten, het ondernemerschap en visie op de actualiteit.
(Tekst: Roger Abbenhuijs)

David van Tuijl

Glastuinbouw Nederland - © 2024