Webinar Energie 26 november: Hoe zuinig CO2 doseren en met welke bronnen

Als we minder aardgas gaan verbruiken, waar komt onze CO2 dan vandaan? De eerste stap is om zo zuinig mogelijk om te gaan met CO2, maar hoe doen we dat? In het webinar Energie op donderdagmiddag 26 november krijgen telers een beeld hoe er zuinig CO2 kan worden gedoseerd en aan welke nieuwe CO2 bronnen wordt gewerkt.

Gespreksleider van deze online bijeenkomst is Dennis Medema, beleidsspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland. Hij verzorgt tevens een inleiding over CO2-bronnen: Wat zijn de CO2 bronnen van de toekomst en waar wordt aan gewerkt? Blijft CO2 uit buitenlucht alleen een optie voor de langere termijn, maar wat zijn dan andere opties op de wat kortere termijn?

CO2 doseren
Arie de Gelder (Wageningen University & Research) en Henk Kalkman (Delphy) gaan beide in op het onderwerp minder CO2 doseren. Arie de Gelder gaat primair in op de theorie en fysiologie van het CO2 doseren en ook de CO2 verdeling. “Planten zijn voor hun groei afhankelijk van CO2. Optimale benutting door de plant is de basis voor een minimale dosering”, geeft hij aan. Zijn er aanpassingsmechanismen in de plant aan weinig of veel CO2? Wanneer benut de plant de CO2 effectief? Het antwoord op die vragen komt in het webinar op 26 november aan bod.
Henk Kalkman gaat daarna meer in op de praktijk ten aanzien van verliezen door ventilatie en hogere doseercapaciteiten. “Er is nu vaak veel CO2 beschikbaar, maar dat gaat in de toekomst veranderen”, zo luidt zijn boodschap. Telers moeten zich er meer bewust van worden dat er soms een overmaat aan CO2 wordt gedoseerd. “Aan de andere kant moeten zij oppassen dat ook weer niet te weinig wordt gedoseerd, want de algemene lijn blijft dat minder CO2 ten koste gaat van de groei en/of productie.”

Aanmelden
Het webinar ‘Hoe zuinig CO2 doseren en met welke bronnen’ wordt gehouden op donderdagmiddag 26 november van 15.30 tot 16.45 uur. Aanmelden kan tot donderdag 26 november 10.00 uur via het aanmeldformulier.
Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van de online bijeenkomst (begin van de middag) ontvangen de deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.

Bekijk hier het overzicht met alle resterende webinars van Energie, Plantgezondheid en Water.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024