Webinar: Watergeven naar behoefte gewas in de grondteelt

Grondgebonden teelten moeten voldoen aan de 'zorgplicht' wat inhoudt dat zij moeten watergeven en bemesten in overeenstemming met de gewasbehoefte. Momenteel wordt een virtuele lysimeter ontwikkeld, die op korte termijn kan worden geïmplementeerd op het bedrijf. Aanstaande donderdag, 15 oktober, organiseren Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research (WUR) Businessunit Glastuinbouw een gratis webinar over de virtuele lysimeter.

Watergeven naar behoefte; een zoektocht
Watergeven naar behoefte van het gewas is lastig, omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is. Daardoor is er een risico dat er al gauw te veel water wordt gegeven, waardoor uitspoeling ontstaat naar oppervlaktewater en/of grondwater. Hiervoor is in de afgelopen jaren een lysimeter ontwikkeld als tool om uitspoeling zoveel mogelijk tegen te gaan. In de praktijk stuitte dit instrument op praktische problemen. Hierdoor en door de variatie aan gewassen en bedrijfsspecifieke omstandigheden (grondsoort, grondwaterstand) zijn de in eerdere projecten ontwikkelde strategieën niet breed geïmplementeerd in de bedrijven.

Virtuele lysimeter
In het lopende project ‘Zorgplicht grondgebonden teelten’, mede gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas, is WUR  een tool aan het ontwikkelen waarmee het principe van de lysimeter toch op korte termijn kan worden geïmplementeerd op de bedrijven; een virtuele lysimeter. Hiermee kunnen flinke stappen worden gemaakt in het watergeven naar behoefte van het gewas.
Momenteel wordt de virtuele lysimeter getoetst in de praktijk: op een chrysantenbedrijf, een zomerbloemenbedrijf en een alstroemeriabedrijf. Op deze bedrijven staan ook echte lysimeters, zodat de voorspellingen van het virtuele ‘broertje’ goed kunnen worden vergeleken met de echte drainpercentages. Binnen een jaar zou dit instrument beschikbaar moeten zijn voor alle telers.

Webinar
Tot die tijd is er nog ruimte om binnen het project mee te denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de virtuele lysimeter. Komende donderdag 15 oktober geven Glastuinbouw Nederland en WUR Businessunit Glastuinbouw van 15.30 uur tot 16.45 uur een gratis webinar over de virtuele lysimeter. Na afloop van het webinar hebben deelnemers meer zicht op wat een virtuele lysimeter kan betekenen voor hun bedrijf. Ook staan de initiatiefnemers open voor tips en aanvullingen om deze ontwikkeling tot een goed resultaat te brengen.
Telers en medewerkers krijgen in dit webinar meer zicht op wat binnenkort mogelijk is met een virtuele lysimeter op hun bedrijf. Hoe kan hiermee de emissie verder worden beperkt? Hoe kan de virtuele lysimeter ook voordelig zijn voor de teelt en leiden tot een sterker gewas?

Sprekers namens de WUR zijn Wim Voogt en Geert Franken, Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland) verzorgt de presentatie. Aanmelden kan via deze link.

Glastuinbouw Waterproof

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024