Werkbezoek Adri Bom aan Drenthe: ‘Jonge ondernemers met veel daadkracht’

Zoals Adri Bom-Lemstra in haar eerste weken al aangaf, hecht zij erg veel waarde aan het bezoeken van leden in de verschillende regio’s. Woensdag 2 juni was de voorzitter in Drenthe, waar zij sprak met regiovoorzitter Cees Ruhé en met enkele jonge ondernemers. “Het was erg inspirerend om de glastuinbouwgeneratie van de toekomst te horen over hun plannen waarin samenwerking centraal staat”, zo kijkt Adri Bom terug op haar bezoek aan glastuinbouwgebied Erica.

Op komkommerbedrijf Drenthe Growers verzorgde Ilse de Vries de ontvangs en de rondleiding door het bedrijf, waarvan 3,5 hectare opnieuw wordt opgebouwd na de enorme schade als gevolg van de sneeuwlast van afgelopen winter. Opbouwen doen de jonge ondernemers in Drenthe echter op diverse gebieden, zo maakte ook orchideeën- en chrysantenteler Martijn van Geel duidelijk. Beide jonge ondernemers zijn actief betrokken bij de oprichting van Greenport Nederland. “Het initiatief daarvoor komt bij het bedrijfsleven vandaan”, gaf Cees Ruhé aan. “Vervolgens willen we ook andere sectoren en toeleveranciers bij de nieuwe Greenport betrekken.”
Ter onderbouwing van de daadkracht in de regio was ook wethouder Robert Kleine van Emmen, verantwoordelijk voor de portefeuille tuinbouw, aanwezig tijdens het bezoek van Adri Bom-Lemstra aan het glastuinbouwgebied. Alle betrokkenen zijn van mening dat glastuinbouwgebied Erica een sterk economisch cluster is. Meer informatie is te vinden op de website van Greenport Noord.

Innovatief en ondernemend
Naast de nieuwe Greenport passeerden tijdens het werkbezoek diverse actuele onderwerpen de revue. Zo zetten de telers in Erica in op een gebiedsgerichte aanpak voor de energietransitie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Glastuinbouw Nederland, met als doel dat het ministerie van LNV een deel van de financiering voor haar rekening neemt.
“Maar ook op gebied van warmteopslag zijn de telers innovatief en ondernemend bezig en voeren ze gerichte gesprekken met de betrokken overheden”, constateert Adri Bom-Lemstra. Positief is zij ook over de manier waarop de bedrijven de inzet en huisvesting van arbeidsmigranten hebben geregeld. “De woningen waarin de seizoenarbeiders verblijven zijn een goed voorbeeld hoe het kan, of kijkend naar de kwaliteit van de woningen eigenlijk hoe het moet.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024