Werken aan goed werkgeverschap

Internationale werknemers zijn een kwetsbare groep. In het in 2020 verschenen rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie Roemer staan een vijftigtal aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. De uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn een verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, gemeenten en sociale partners samen. Zij werken daarvoor samen in de Interdepartementale Projectgroep Arbeidsmigranten (IPA) aan een aantal complexere vraagstukken. Dit vraagt langdurig om onze inzet.

Het is belangrijk om samen tijd en energie te blijven steken om internationale werknemers een goede werkplek, een passend loon en kwalitatieve verblijfsomstandigheden te bieden. In onze agenda menselijk kapitaal 2023-2025 zijn onze plannen om als sector Glastuinbouw verder te investeren opgenomen. Je vindt de HCA 2023-2025 hier.

Goed werkgeverschap vraagt om professioneel en sociaal personeelsbeleid. Niet alleen goed zorgen voor de werknemers als groep, maar juist ook oog hebben voor het individu. Binnen het IPA hebben wij ons verhaal over goed werkgeverschap in de glastuinbouw gedeeld.

Ingrid Blom-Meeusen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024