Werkgeversbijeenkomst focust op actuele dossiers arbeid

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw organiseert in samenwerking met onder andere LTO Noord en Glastuinbouw Nederland verspreid over het land een serie bijeenkomsten, waarin diverse actuele onderwerpen op gebied van arbeid en werkgeverschap centraal staan. De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken en duren ongeveer twee uur.

Ondernemers en HR-specialisten van land- en tuinbouwbedrijven worden in korte tijd voorbereid op het nieuwe ‘werkgeversseizoen’.
Aan bod komen onder andere:

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans; welke actiepunten moeten werkgevers oppakken nu de wet is ingegaan per 1 januari 2020?
  • Agrarische cao-onderhandelingen; wat is de laatste stand van zaken en wat betekent dit voor de bedrijven in de verschillende sectoren?
  • Certificering huisvesting arbeidsmigranten; informatie over hoe ondernemers door middel van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen huisvestingskosten weer kunnen inhouden via de loonstrook.
  • Overig werkgeversnieuws; zoals de cafetariaregeling en de wijzigingen in de BPL pensioenregeling.

De bijeenkomsten spelen nadrukkelijk in op de dagelijkse praktijk als werkgever. Daarnaast is er gelegenheid om met collegawerkgevers te netwerken. Uiteraard is er ook mogelijkheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie.

Informatie en aanmelden
Aanmelden voor een bijeenkomst kan via het digitale aanmeldformulier ook te vinden op de website van de Werkgeverslijn. Bij minder dan vijftien aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door; in dat geval worden ondernemers hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Let op: niet aanmelden kan dus betekenen dat u voor niets komt. Klik hier om alle data en locaties te bekijken.

Ondernemers die niet aanwezig kunnen zijn bij een werkgeversbijeenkomst, maar wel bijgepraat willen worden, kunnen hier ook het webinar van 14 januari 2020 terug kijken. Daarin wordt een aantal belangrijke zaken voor 2020 op een rij gezet.

Neem voor meer informatie contact op met: Werkgeverslijn land- en tuinbouw, tel. 088 - 888 66 88, of mail: info@spam-protectwerkgeverslijn.nl.
Contactpersoon Glastuinbouw Nederland: Peter Loef (Beleidsspecialist Arbeid), tel. 06 512 643 22, mail: ploef@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Diana Eleveld (Werkgeverslijn)

Glastuinbouw Nederland - © 2024