Ziekten en plagen juist nu goed aanpakken!

Het is nu de tijd om plagen eens goed op te ruimen. Veel bedrijven zijn momenteel bezig met de teeltwisseling. Het is daarom van belang extra aandacht te besteden aan ziekten en plagen en de nieuwe teelt schoon te beginnen.

Woensdag 4 november organiseert LTO Glaskracht Nederland een themabijeenkomst Plantgezondheid voor glasgroentetelers in Dinteloord. Hygiëne op het bedrijf en de ziekten en plagen die dit jaar in de verschillende teelten een rol hebben gespeeld zijn onderwerpen van deze bijeenkomst.

Voor de gewasgroepen tomaat en aubergine wordt speciaal aandacht besteed aan overmatige wortelgroei en de verschillende plagen die in het gewas kunnen voorkomen. Voor paprika aan inwendig vruchtrot en Phytophthora en voor de komkommer overmatige wortelgroei, spint en trips.

Al deze ziekten en plagen kunt u juist in de teeltwisseling eens goed aanpakken. Verschillende specialisten praten u bij over deze onderwerpen. Uitgangspunt is een goede start voor het volgende teeltseizoen!

Bekijk hier het volledige programma van de bijeenkomst en meld u aan!

Annelies Hooijmans

Glastuinbouw Nederland - © 2024