ZLTO vraagt gemeenten om hulp tijdens coronacrisis

Gezamenlijk met haar lokale afdelingen stuurde ZLTO vorige week een brief aan alle gemeenten waarin zij de gemeenten opriepen om oog te hebben voor de land- en tuinbouwsector bij het nemen van de vele crisismaatregelen. Ook werd de gemeenten gevraagd de ondernemers te helpen en werd de gemeentelijke overheid attent gemaakt op vele diensten vanuit ZLTO waarvan ook zij gebruik kunnen maken.

In deze bizarre periode is het immers belangrijk dat partijen en instanties elkaar zoveel mogelijk helpen en weten waar informatie en hulp beschikbaar is, zo is de onderbouwing van ZLTO.
De gemeenten zijn onder meer gewezen op: de mogelijkheid om belastingmaatregelen te nemen; de behoefte aan ruimere mogelijkheden rond huisvesting van arbeidskrachten; de multifunctionele invulling van veel agrarische bedrijven en bijbehorende vraagstukken in deze periode; de situatie rond de vergoedingen voor zorgboerderijen; de mogelijkheid om af te zien van toeristenbelasting en het kampeerseizoen te verlengen; het helpen van boomtelers door beplantingsplannen naar voren te halen; de wenselijkheid om te wachten met de Regionale Energie Strategie (RES) tot na de coronacrisis.

Diensten ter ondersteuning
In de brief vraagt ZLTO de gemeenten om een loket of steunpunt in te richten voor (agrarische) ondernemers en biedt de organisatie haar diensten aan waar het gaat om ondersteuning van door de coronacrisis en de -maatregelen getroffen ondernemers in de land- en tuinbouw.
Voor meer informatie, onder andere over de volledige inhoud van de brief aan de gemeenten, kan contact worden opgenomen met Wendy Klijn.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024