Zonnepark Tinte (Zuid-Holland Zuid) ‘uitzondering op de regel’

In diverse media is de laatste dagen een bericht verschenen over de aanleg van een grootschalig zonnepark aan de Konneweg in Tinte. Het perceel waarop dit zonnepark wordt gerealiseerd heeft de bestemming ‘glastuinbouw – intensiveringsgebied’ en is dus bestemd voor de glastuinbouw. Een aantal leden heeft op het bericht gereageerd met de vraag welk standpunt Glastuinbouw Nederland inneemt over dit zonnepark.

Het ontwerpbesluit voor dit tijdelijke zonnepark is al op 29 juni 2022 gepubliceerd. In overleg met de regio heeft Glastuinbouw Nederland destijds een zienswijze ingediend. Deze is toegevoegd als bijlage.
De hoogspanningsmast midden op het perceel en een leidingstraat voor olie en gas doen grote afbreuk aan de bruikbaarheid van het perceel voor de glastuinbouw en de kavel is daardoor getypeerd als incourant voor glastuinbouw. Dit is de primaire reden dat wij in dit specifieke geval (onder een aantal voorwaarden) akkoord zijn gegaan met een tijdelijk zonnepark op dit perceel met glastuinbouwbestemming.

Dubbel ruimtegebruik
Glastuinbouw Nederland was en blijft tegen de realisatie van zonneparken op duurzame glastuinbouwpercelen. Wij zetten in op dubbel ruimtegebruik en in duurzame glastuinbouwgebieden kunnen zonnepanelen worden aangelegd op bedrijfsruimten en bassins. Ons standpunt over zon op kasdek is hier te vinden.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024