Ondermijning

Meer informatie

Wat is ondermijning?

Ondermijning is de vermenging van de onder- met de bovenwereld: criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Ondermijning is een groter wordend probleem in de glastuinbouw.

Vertrouwenspersonen

Om glastuinbouwondernemers te helpen en te adviseren over ondermijnende criminaliteit, hebben LTO Noord, LLTB en ZLTO een vertrouwenspersoon. Die persoon is het aanspreekpunt voor alle agrarische ondernemers en bewoners van het buitengebied die te maken krijgen met criminele activiteiten of dit vermoeden. Laagdrempelig en vertrouwelijk. Ook bij diefstal, inbraak, brand en dergelijke kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

LTO Noord: Gaby de Ruiter 06 160 150 29 of vertrouwenspersoon@spam-protectltonoord.nl
LLTB en ZLTO: Femke van de Plas 06 295 202 66 of vertrouwenspersoon@spam-protectveilig-buitengebied.nl

Meer informatie

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024