Vertrouwenspersonen aangesteld rondom ondermijning; ook voor de glastuinbouw

De veiligheid in het buitengebied komt steeds meer onder druk te staan door een toename van criminele activiteiten. Ook glastuinbouwbedrijven kunnen te maken krijgen met inbraak, diefstal, bedreigingen of kassen of bedrijfsgebouwen die worden gebruikt voor de productie van drugs en andere ondermijnende criminaliteit.

Om glastuinbouwondernemers te helpen en te adviseren over ondermijnende criminaliteit hebben LTO Noord en ZLTO elk een vertrouwenspersoon voor het buitengebied aangesteld. Die persoon is het aanspreekpunt voor alle agrarische ondernemers en bewoners van het buitengebied die te maken krijgen met criminele activiteiten of dit vermoeden. Laagdrempelig en vertrouwelijk.

Vertrouwenspersonen

  • LTO Noord: Gaby de Ruiter 06-16015029 of vertrouwenspersoon@ltonoord.nl
  • ZLTO: Femke van de Plas 06-29520266 of vertrouwenspersoon@veilig-buitengebied.nl

Enquête over de huidige situatie; vul hem in
LTO Noord hoort graag van glastuinbouwondernemers in hoeverre zij criminaliteit ervaren. Door middel van een enquête willen zij een helder beeld krijgen van de huidige situatie in het buitengebied en wat er gedaan kan worden om daarin te ondersteunen. Vul uiterlijk 20 maart de enquête hier in en deel je ervaringen. Vul de enquête ook zeker in als je het buitengebied als ‘veilig’ ervaart.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024