Circulair denken en doen maakt Moerman Lilium nog wat duurzamer

In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit open innovatieprogramma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van experimenteerruimte en markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven. Waarom pakken zij de handschoen op? In deel 1: Jaap Moerman, die samen met zijn broers Jan en Paul eigenaar is van Moerman Lilium uit De Lier.

Lees hier meer over het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025.

Waarom?
“Ik ken de mensen van VARTA (Valorisatielab Reststromen Tuin- en Akkerbouw) een beetje en ben enthousiast geworden door hun verhaal. Het is een interessant project; je groene afval nadrukkelijk zien als belangrijke grondstof. Van de stengel van de lelie snij je de onderste 5 tot 10 cm af. Prima om dat te verwerken tot compost, maar nog beter is het als je de vezels in de plantenresten kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van papier. Onze drijfveer is tweeledig: natuurlijk zit er een economische component aan. Als het geld kost dan wordt het toch een ander verhaal. Maar duurzaamheid is een belangrijk aspect zowel binnen ons bedrijf, als voor onze telersvereniging Decorum. Door serieus werk te maken van circulair denken en doen wordt ons bedrijf nog wat duurzamer, naast de keuze voor biologische bestrijding, zonnepanelen en kippen op het bedrijf.”

Wat?
“Onze gewasresten, de stukjes van de stengels, leveren we aan bij VARTA. Zij weten daar bruikbare olie uit te halen. Bovendien zijn de vezels uit de stengels goed te gebruiken als grondstof voor de productie van papier.”

Wat nu?
“Het zou mooi zijn als we van het papier uit onze reststroom onze eigen verpakkingen kunnen maken. Qua verpakkingen is vocht nog steeds een probleem in de sierteeltketen, dat is een punt van aandacht. Maar als dit lukt dan is dat wel een ultieme vorm van circulariteit. Aan mijn collega-telers zou ik willen meegeven om goed naar hun afval- en reststromen te kijken. Natuurlijk moet je rekening houden met de economische wetten, maar besef wel dat wat vandaag niet haalbaar is, morgen misschien wel een serieuze optie is.”

In het voorjaar van 2020 werd op initiatief van VARTA in opdracht van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), Greenport West Holland en financiers een verkenning uitgevoerd naar achttien hoogwaardige alternatieven voor bloemen. De leliestengels van Moerman Lilium zijn een voorbeeld van de verwerking van reststromen uit de tuinbouw en akkerbouw tot nieuwe producten.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024