Verantwoorde glastuinbouw is volledig circulair

Verantwoorde glastuinbouw is volledig circulair

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)

Downloads

Contact

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Strategische innovaties

SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. Als aanjager van innovaties versnelt SIGN de ontwikkeling naar een duurzame, vitale en gewaardeerde tuinbouw. SIGN heeft voor de uitvoering van haar innovatieprogramma een publiek-private samenwerking met het ministerie van LNV dat een cross-sectorale aanpak vergroot.

Initiatieven van SIGN werken vaak na enkele jaren door in de praktijk:

Circulaire Tuinbouw 2020-2025

SIGN werkt met kennis van binnen en buiten de sector aan grensverleggende perspectieven en nieuwe strategische markten. In pilots onderbouwt SIGN deze kansen in samenwerking met marktpartijen en overheden. In het programma Waard&Vol Groen 2016-2020 zijn nieuwe teelten en markten verkend met pilots voor luchtzuiverende wanden en de iGreen rugtas, Polyculturen, Personalised Food, Natuurlijkwerkt en GreenNest beleving en recreatie. 

In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Het open innovatieprogramma stimuleert experimenteerruimte, ondernemerschap en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Greenports, onderwijsinstellingen en ondernemers haken aan met circulaire projecten. Door de samenwerking met het ministerie van LNV verbind SIGN passend instrumentarium aan het programma.

Downloads

Contact

Dewi Hartkamp

Programmamanager SIGN

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024