CO2-voorziening

Voor de groei van planten is CO2 een onontbeerlijke grondstof. De CO2 uit de lucht wordt in de kassen omgezet in groenten, bloemen en potplanten. Daarbij komt zuurstof vrij. Traditioneel is de benodigde CO2 afkomstig van de verbranding van aardgas in ketels en WKK’s. In een klimaatneutrale glastuinbouw zonder aardgas zal deze CO2 uit andere bronnen moeten komen.  Nu al worden grote hoeveelheden CO2 geleverd via het OCAP netwerk in Zuid-Holland of in vloeibare vorm met vrachtwagens. Het is noodzakelijk deze CO2-voorziening verder uit te breiden, zodat een klimaatneutrale glastuinbouw mogelijk wordt. Nieuwe kansen ontstaan door CO2 winning bij de productie van  biogas of biobrandstof. Ook kan CO2 gewonnen worden uit de rookgassen van afvalverbrandingsinstallaties.

Om de benodigde CO2-voorziening mogelijk te maken is doorontwikkeling van afvangtechnologie en financiële ondersteuning daarvan vereist. Ook de kwaliteit van de CO2 en beperking van de inzet van CO2 in de kassen zijn aandachtspunten. Hier wordt vanuit het programma Kas als Energiebron aan gewerkt. 

Voor een verantwoorde CO2 voorziening in de eindsituatie is het cruciaal dat de CO2  volledig uit duurzame bronnen wordt gewonnen.

LTO Glaskracht Nederland werkt onder meer samen met partijen in de afvalsector, de biogas- en biobrandstofproductie, industrie en OCAP om tot haalbare projecten en businesscases te komen voor afvang, transport en levering van CO2 voor de glastuinbouw.

 

Nieuws

Agenda

Specialisten

Dennis Medema

Innovatiespecialist Energie - Kas als Energiebron

Kas als Energiebron | Bio-energie | Zonne-energie | Kasdekmateriaal | Belichting | CO2-voorziening

Rob van der Valk

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Klimaatbeleid | Energieakkoord | Energiemarkt | Netbeheer

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies