Weerbaarheid

Beschrijving

Fundamenteel begrip van werkingsmechanismen, microbiële ecologie en fysiologie is de sleutel om tot robuuste weerbare toepassingen te komen. De doelstelling van dit onderzoek is het ophelderen van (algemene) mechanismen van weerbaarheid tegen biotische stress in planten. Twee belangrijke mechanismen zijn hierbij van belang:

  1. De microbiële samenstellingen van de levensgemeenschappen die verbonden zijn aan planten (het zogenaamde plant microbioom).
  2. De fysiologie van de plant met daaraan de chemische verbindingen die aanwezig zijn in de verschillende delen van de plant (het zogenaamde plant metaboloom).

In de aanpak wordt ervan uitgegaan dat telers via teeltmaatregelen invloed kunnen hebben op de weerbaarbaarheid van planten. Onder deze maatregelen vallen ‘elicitors’, binnen dit onderzoek gedefinieerd als micro-organismen, stoffen van natuurlijke oorsprong, plant-/alg extracten en vooral ook combinaties hiervan. In het plan van aanpak wordt geëxperimenteerd met elicitors in verschillende casussen (gewas-pathogeen combinaties), waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande elicitors en waarbij de mechanistische werking in de planten wordt gemeten met omics technologieën (meta-genomics, RNAseq en metabolmics). Vanuit de specifieke casussen wordt een algemeen en geïntegreerd (microbieel en plantfysiologisch) model van plantweerbaarheid tegen biotische stress opgesteld, dat meer inzicht moet geven over de wijze waarop de plant zijn weerbaarheid verhoogt in aanwezigheid van belagers (plant-pathogene micro-organismen, arthropoden en nematoden). Dit project beoogt deze sectoroverschrijdende fundamentele basiskennis te leveren in interactie met de reeds lopende en startende aanpalende onderzoeksprojecten.

Projectnummer P19001
Looptijd 01-01-19   -   31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen Plant Research
Document

Onderzoek en projecten

Biodiversiteit in en om de Kas

Lopend

Doel: Dit project beoogt herstel van de biodiversiteit om de kas, voor een beter imago en vanuit maatschappelijke verantwoording. Daarbij is het doel…

LOX tegen Plagen

Lopend

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024