Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw

Beschrijving

Doelstelling
Doel van dit project is het beheersen van invasieve trips plagen door het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor de beheersing van invasieve tripsoorten in de glastuinbouw. Deze plaagorganismen die van oorsprong uit andere werelddelen komen, maar die zich onder de Nederlandse kasomstandigheden ook goed thuis voelen vormen een groot risico voor onze teelten. Door klimaatsverandering en intensief internationaal transport van plantmateriaal is het risico hierop ook steeds groter. Recentelijk is de glastuinbouw besmet geraakt met de Japanse bloementrips (Thrips setosus) en de pepertrips (Thrips parvispinus). Groot probleem is ook dat beide soorten polyfaag zijn en in heel veel verschillende groente- en sierteeltgewassen aanzienlijke schade geven. Maar ook andere nieuwe soorten trips geven problemen, zoals de invasieve vandatrips (Dichromothrips corbetti) en de orchideetrips (Chaetanaphothrips orchidii).

Projectbeschrijving
Plaagorganismen die van oorsprong uit andere werelddelen komen, maar die zich onder de Nederlandse kasomstandigheden ook goed thuis voelen vormen een groot risico voor onze teelten. Door klimaatsverandering en intensief internationaal transport van plantmateriaal is het risico hierop ook steeds groter. Recentelijk is de glastuinbouw besmet geraakt met de Japanse bloementrips (Thrips setosus) en de pepertrips (Thrips parvispinus). Groot probleem is ook dat beide soorten polyfaag zijn en in heel veel verschillende groente- en sierteeltgewassen aanzienlijke schade geven. Maar ook andere nieuwe soorten trips geven problemen, zoals de invasieve vandatrips (Dichromothrips corbetti) en de orchideetrips (Chaetanaphothrips orchidii). Doel van dit project is het beheersen van invasieve trips plagen door het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor de beheersing van invasieve tripsoorten in de glastuinbouw. De aanpak binnen dit project kent 3 onderdelen:

  • Onderdeel 1: Modelaanpak

Ontwikkelen modelaanpak voor het maximaliseren van teeltweerbaarheid tegen invasieve trips soorten. Deze basisstrategie wordt bepaald op basis van 1) de gewaseigenschappen, 2) het teeltsubstraat, 3) de klimaatcondities en  4) de eigenschappen van de invasieve trips soort. De bestaande  kennis van de meest relevante invasieve trips soorten voor de Nederlandse glastuinbouw wordt vastgesteld en van tenminste 4 invasieve trips soorten aangevuld met data uit nieuwe  laboratorium- en kasproeven. 

  • Onderdeel 2: Innovatieve maatregelen

Ontwikkelen van nieuwe methoden om het gewas en teeltsubstraat minder aantrekkelijk te maken voor trips. Verder wordt er gewerkt aan een push-pull-systeem waarbij met repellente geuren/stoffen het gewas minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor trips (push) en dit gecombineerd wordt met vangplaten/systemen met een aantrekkelijke geur of vanggewassen met natuurlijke vijanden (pull).

  • Onderdeel 3: Stapeling van maatregelen

Effectiviteit van combinaties van maatregelen worden getest waarbij een synergistisch effect wordt verwacht.

Het project zal uiteindelijk een beslissingsondersteunend model voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor beheersing van invasieve trips soorten in de glastuinbouw opleveren. Dit project draagt bij aan het weerbaarder maken van teeltsystemen tegen nieuwe en toekomstige invasieve plagen in de glastuinbouw. Beoogde pilotgewassen bloemisterijgewassen waaronder Anthurium, Lelie en potorchidee. Met potplanten kan snel gericht onderzoek plaatsvinden. Kennis wordt breed vertaald naar glastuinbouw gewassen.

Projectnummer P21002 / LWV20.287
Looptijd 01-01-21   -   31-12-23
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten

Masterplan rupsen in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Toetsen nieuwe effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen,…

Aanpak CABY virus

Afgerond

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

Glastuinbouw Nederland - © 2024