Masterplan Fusarium 2.0

Beschrijving

Doel:
Het doel is betere beheersing van Fusarium in de glastuinbouw. Dit doen we door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van nuttige organismen, tot resistent plantgoed. Hierbij rekening houdend met de diversiteit aan Fusarium pathogene in de verschillen teelten en onder verschillende teeltomstandigheden. Het project draagt daarmee bij aan oplossingen, zonder schadelijke emissies, voor de glastuinbouw. Het Masterplan Fusarium 2.0 bouwt verder op de fundering gelegd door Masterplan Fusarium (2018-2021) en werkt aan een solide basis voor het oplossen van de Fusarium problematiek in de glastuinbouw. Deze kennisbasis bestaat uit:

1. sterk en gezond uitgangsmateriaal;
2. epidemiologie en preventie;
3. biologische beheersing, zowel in de plant als op praktijkschaal.

Projectbeschrijving:
Het project is onderverdeeld in drie werkpakketten die onderling met elkaar verweven zijn:

WP1. Sterk uitgangsmateriaal
Hierbij gaat het om gezond en ziektebestendig uitgangsmateriaal. Fusarium-resistent uitgangsplantmateriaal kan verkregen worden via veredeling, maar ook door zaad- en stekbehandeling. Dit werkpakket beoogt:

  1. Ondersteunen veredeling in de verschillende doelgewassen op resistentie tegen verschillende pathogenen en fysio’s.
  2. Ondersteuning veredeling in de verschillende doelgewassen op symbiose met beneficiële endofyten, die de plant weerbaarder maken tegen Fusarium soorten.
  3. Mogelijkheden onderzoeken van zaad- en stekbehandeling met beneficiële endofyten en endomycorrhizae.

WP2. Epidemiologie en preventie
Hierbij gaat het om het volgen van Fusarium tijdens de infectie en gedurende de teelt en de effecten van hygiëne en andere maatregelen hierop. Eerder ontwikkelde testen worden geïmplementeerd en moeten ontsloten worden voor telers. Dit werkpakket beoogt:

  1. Implementatie  en eventuele uitbreiding van de detectiemethoden ontwikkeld in Masterplan Fusarium.
  2. Epidemiologie op plantniveau. Onderzoek naar de interactie tussen pathogenen, en de plant/cultivar onder verschillende teeltomstandigheden, met merkerstammen.
  3. Epidemiologie op bedrijfsniveau. Hierbij wordt beter inzicht verkregen in verschillen in infectiedruk en bijbehorende risico’s en om effecten van teeltverschillen stapsgewijs te onderzoeken. 
  4. Preventie: Breed hygiëneprotocol voor grond-, pot- en substraatgebonden teelten met checklist voor de verschillende bedrijfsprocessen. Deze kennis wordt breed vertaald naar meerdere teeltsystemen in de bedekte teelten, zowel voor de voedingstuinbouw als voor de sierteelt.

WP3. Beheersing van plant tot praktijk.
Dit werkpakket is gericht op de effecten die teeltinterventies en beheersmaatregelen hebben op de beheersing van de problemen veroorzaakt door Fusarium. Deels worden hierin nieuwe methoden getest, deels worden eerder effectief gebleken methoden verder gevolgd op niveau van de plant tot aan op teeltbedrijf niveau. Dit werkpakket bestaat uit drie onderdelen:

  1. Beheersing op plantniveau: Detail analyse van de effecten van verschillende maatregelen op het niveau van de plant of cultivar, pathogeen en maatregel.
  2. Kasexperimenten middelen en beheersmaatregelen (inclusief vergelijking Fusarium gevoeligheid in verschillende cultivars). Regelmatig delen informatie over effecten op plantgroei en ontwikkeling en effectiviteit van (combinatie) middelen en maatregelen tegen Fusarium  onder semipraktijk situatie.
  3. Beheersing op bedrijfsniveau: Implementatie en observatie van beheersmaatregelen op bedrijfsniveau.
Projectnummer P21005
Looptijd 01-01-21   -   31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Biointeracties & Plantgezondheid

Onderzoek en projecten

L.I.G.H.T.

Lopend

Doel: Het doel is het ontwikkelen van lasertechnologie waarmee we insecten (overdrager van virusziekten) preventief uit de kas kunnen weren of waarmee…

Glastuinbouw Nederland - © 2024