Saprotrofe schimmels

Aanleiding

Afgelopen jaren waren er problemen met Leucocoprinus Birnbaumii in diverse teelten. Door de toenemende druk op toepassing van veen vervangende producten in het substraat en afnemend gebruik van breed werkende fungiciden is meer risico te verwachten met overmatig groeiende saprotrofe schimmels. Op korte of lange termijn kan een andere saprofyt problemen geven.

Saprofyten

Saprotrofe schimmels, zoals Leucocoprinus en Sphaerobolus zijn organismen die kunnen leven op dood organisch materiaal. Ze hebben geen levende waardplant nodig om in stand te blijven. De meesten blijven dan ook onopgemerkt. Onder bepaalde condities in de teelt kunnen sommige schimmels, die niet ziekteverwekkend zijn voor planten, echter uitbundig gaan groeien in het substraat en dan een teelt zodanig beïnvloeden dat de plantengroei alsnog ernstig wordt verstoord.

Platform Saprotrofe Schimmels

Om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de aanwezigheid van saprofyten in potplantenteelten is een platform opgericht om informatie vanuit de praktijk te verzamelen en daarover naar alle betrokkenen te communiceren. Dit platform is een initiatief van RHP, VPN, Glastuinbouw Nederland, Plantum, Wageningen UR Glastuinbouw, Koppert en Groen Agro Control.

Kennis delen

In de sector ontbreekt het op dit moment aan kennis van deze schimmels en paddenstoelen in het algemeen en de omstandigheden waaronder een organisme zich manifesteert, in het bijzonder. Om inzicht te krijgen in de problematiek en goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen vragen we u eventuele problemen te melden via het meldpunt.

Nieuws

Specialisten

Arthur van den Berg

Netwerkcoördinator

Kalanchoë | Pothortensia | Eenjarige Zomerbloeiers | Terrasplanten | Potchrysant | Poinsettia | Potanthurium | Saintpaulia | Begonia | Cyclaam

Vaste vervanging voor: Potorchidee, Potanthurium, Bromelia, Poinsettia, Spathiphyllum, Groene planten, Cactussen & Succulenten en Snij-Cymbidium

Helma Verberkt

Beleidsspecialist | Programmamanager Plantgezondheid

CEMP

Glastuinbouw Nederland

Helma Verberkt @HelmaVerberkt feb 13
#marcozuidgeest legt IPM ofwel Integrated Pest Management uit in komkommer aan EU inspecteurs. Door inzet biologisc... https://t.co/NKJYGvjDQy
Arthur van den Berg @vdbergarthur feb 13
Vanmiddag 'growers meet students'. Interessant bezoek met gewascooperatie #kalanchoe @GlastuinbouwNL aan onderwijsp... https://t.co/USP6kyOB4m
Helma Verberkt @HelmaVerberkt feb 13
Toelichting #JosWubben @_NVWA over de basisprincipes en uitdagingen in IPM aan EU inspecteurs volgend Europese trai... https://t.co/mXw8wPXpz5
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies